Memoranda parakstīšana

Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanā un uzlabotu pašvaldības lēmumu kvalitāti, Rīgas domes priekšsēdētājs parakstīja sadarbības memorandu ar 23 nevalstiskajām organizācijām (NVO).

Šāds dokuments Rīgas pašvaldības vēsturē parakstīts pirmo reizi. Memoranda ietvaros pašvaldība apņemas iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju pārstāvju savlaicīgu iesaisti dokumentu vai projektu izstrādē un izpildē.

Lai sekmētu memorandā ietverto principu īstenošanu un noteikto mērķu sasniegšanu, puses apņemas īstenot kopīgus projektus, tajā skaitā pilsētas attīstības, sociālajos, vides aizsardzības un izglītības projektos.

Tāpat paredzēts sekmēt lēmumu realizēšanas atklātību, caurskatāmību un pretkorupcijas pasākumu īstenošanu, veicot izmaiņas attiecīgos Rīgas domes normatīvajos aktos.