Izskata Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta projekta ieņēmumu prognozes variantus un noteiktu finansējuma prioritātes, kā arī izvērtē budžeta programmu projektus un sagatavo Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta projektu izskatīšanai Rīgas domē.

Rīgas domes Budžeta komisijas sastāvs: