Izskata Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta projekta ieņēmumu prognozes variantus un noteiktu finansējuma prioritātes, kā arī izvērtē budžeta programmu projektus un sagatavo Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta projektu izskatīšanai Rīgas domē.