Frakcijas vadītājs

Frakcijas vadītāja vietnieks

Frakcijas deputāti:

Frakcijas referente

Agrita Pantele

Galvenā referente - Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, 112.kab.
Agrita.Pantele [at] riga.lv