• Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2024.gada 1. ceturksnī

  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu Departamenta Pašvaldības ieņēmumu pārvalde saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Rīgas valstspilsētas budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 2024.gada 1.ceturksnī summā 28064.16 EUR.
 •  Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2023.gada 4.ceturksnī

  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu Departamenta Pašvaldības ieņēmumu pārvalde saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Rīgas valstspilsētas budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 2023.gada 4.ceturksnī summā 447 132.75 EUR

 • Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2023.gada 3.ceturksnī

  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu Departamenta Pašvaldības ieņēmumu pārvalde saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Rīgas valstspilsētas budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 2023.gada 3.ceturksnī summā 167 775.38 EUR.

 • Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2023.gada 2.ceturksnī

  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu Departamenta Pašvaldības
   ieņēmumu pārvalde saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
   trešo daļu ir veikusi Rīgas valstspilsētas budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma
   nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 2023.gada 2.ceturksnī summā
   59 000,15 EUR.

 • Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2023.gada 1. ceturksnī
  • Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Rīgas valstspilsētas budžetā ieskaitāmā īpašuma nodokļa parāda, nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu 2023.gada 1.ceturksnī summā 38602,79 EUR.
 • Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2022.gada 4.ceturksnī
  • Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Rīgas pilsētas budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu 2022.gada 4.ceturksnī summā 105291.72 EUR
 • Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2022.gada 3.ceturksnī
  • Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Rīgas pilsētas budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda, soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu 2022.gada 3.ceturksnī summā 147301,16 EUR.
 • Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2022.gada 2.ceturksnī
  • Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Rīgas pilsētas budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu 2022.gada 2.ceturksnī summā 4934,47 EUR.
 • Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2022.gada 1.ceturksnī
  • Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Rīgas pilsētas budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu 2022.gada 1.ceturksnī summā 12154,97 EUR.
 • Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2021.gada 4.ceturksnī
  • Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Rīgas pilsētas budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu 2021.gada 4.ceturksnī summā 1 49 . 559,13  EUR.
 • Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2021 .gada 3.ceturksnī .
  • Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Rīgas pilsētas budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda summā 146596,93 EUR , soda naudas . un nokavējuma naudas dzēšanu 20 2 1 .gada 3 .ceturksnī 
 • Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2021 .gada 2.ceturksnī.
  • Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Rīgas pilsētas budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda summā 147044,65 EUR , soda naudas . un nokavējuma naudas dzēšanu 20 2 1 .gada 2 .ceturksnī 
 • Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2021.gada  1.ceturksnī.
  • Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Rīgas pilsētas budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda summā 190640 ,69 EUR , soda naudas . un nokavējuma naudas dzēšanu 20 2 1 .gada 1 .ceturksnī 
 • Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2020.gada 4.ceturksnī
  • Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Rīgas pilsētas budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda 4 .ceturksnī summā , soda naudas 161305,45 EUR . un nokavējuma naudas dzēšanu 20 20 .gada 
 • Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2020.gada 3.ceturksnī
  • Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Rīgas pilsētas budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu 2020.gada 3.ceturksnī summā 84219,55 EUR.
 • Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2020.gada 2.ceturksnī
  • Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Rīgas pilsētas budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda 2 .ceturksnī summā , soda naudas 270788,97 EUR . 
 • Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2020.gada 1.ceturksnī
  • Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Rīgas pilsētas budžetā ieskaitāmā zemes nodokļa parāda, nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 2020.gada 1.ceturksnī summā EUR 261759.89.  
 • Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2019.gada 4.ceturksnī
  • Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Rīgas pilsētas budžetā ieskaitāmā zemes nodokļa parāda, nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 2019.gada 4.ceturksnī summā EUR 33458.13. 
 • Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2019.gada 3.ceturksnī
  • Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Rīgas pilsētas budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda 3 .ceturksnī summā EUR , soda naudas 98188.07 . un nokavējuma naudas dzēšanu 201 9 .gada 
 • Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2019.gada 2.ceturksnī
  • Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Rīgas pilsētas budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu 2019.gada 2.ceturksnī summā EUR 119610.85. 
 • Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2019.gada 1.ceturksnī
  • Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Rīgas pilsētas budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu 2019.gada 1.ceturksnī summā EUR 816315.13. 
 • Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2018.gada 4.ceturksnī
  • Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Rīgas pilsētas budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 2018.gada 4.ceturksnī summā EUR 93906.37. 
 • Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2018.gada 3.ceturksnī
  • Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Rīgas pilsētas budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu 2018.gada 3.ceturksnī summā EUR 163900.83. 
 • Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2018.gada 2 ceturksnī
  • Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Rīgas pilsētas budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu 2018.gada 2.ceturksnī summā EUR 153927.96. 
 • Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2018.gada 1 ceturksnī
  • Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Rīgas pilsētas budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 2018.gada 1.ceturksnī summā EUR 147 873.13.