Atrašanās vieta kartē

Finanšu departaments

 • Pirmdiena 8.30, 17.00
 • Otrdiena 8.15, 17.00
 • Trešdiena 8.15, 17.00
 • Ceturtdiena 8.15, 17.00
 • Piektdiena 8.15, 16.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Baiba Grīnberga

Direktora palīdze - Kungu iela 7/9, LV-1050
Baiba.Grinberga [at] riga.lv

Vispārīgā datu aizsardzības regula
Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Rīgas domes Finanšu departaments (turpmāk – Departaments) ir personas datu apstrādes Pārzinis. Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas pilsētas pašvaldībā ir Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs.

Personas datu apstrādes pārzinis: Rīgas domes Finanšu departaments. Adrese: Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67105317, elektroniskā pasta adrese: fd@riga.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Personas informēšana par datu apstrādi

Fiziskas personas dati Departamentā tiek apstrādāti tiesību aktos Pārzinim noteikto funkciju:

pakalpojumu:

 • Elektroniska kvīts nosūtīšana par ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē  
 • Rēķinu iesniegšana 

vai pienākumu:

 izpilde:

Personai kā datu subjektam ir tiesības:

 1. Pieprasīt Pārzinim piekļūt datu subjekta apstrādātajiem personas datiem;
 2. iesniedzot pamatojumu, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu;
 3. Likumā noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
 4. Iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā). Sūdzības iesniedzējs apņemas informēt citas personas, kuru dati var tikt apstrādāti izskatot sūdzību.