Skolēni 1.septembrī
Skolas klase ar galdiem un krēsliem