"Par 12.04.2023. kolektīvā iesnieguma par vienreizējā brauciena atlaides atjaunošanu studentiem Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā” (turpmāk – Iesniegums)  virzību un tā izskatīšanas rezultātiem.

  1. Rīgas valstspilsētas pašvaldībā 2023. gada 12. aprīlī saņemts Iesniegums par vienreizējā brauciena atlaides atjaunošanu studentiem Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā (lietojumprogrammā ELISS reģistrēts ar Nr. CAAIC-23-5760-pi).
  2. Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 57. panta pirmo un trešo daļu un saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada 26. aprīļa lēmumu Nr.RD-23-2450-lē “Par 12.04.2023. kolektīvā iesnieguma par vienreizējā brauciena atlaides atjaunošanu studentiem Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā virzību” Iesniegums tika virzīts izvērtēšanai Departamentam.
  3. Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 57. panta pirmo un ceturto daļu, Departamenta ziņojums par Iesniegumu izskatīts 2023. gada 12. jūlijā Rīgas domes sēdē (Nr.94). Rīgas dome nolēma virzīt Departamenta ziņojumu par Iesniegumu izskatīšanai nākamajā Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas sēdē (turpmāk – Komiteja).
  4. Departamenta ziņojums par Iesniegumu tika izskatīts 2023. gada 21. augustā Komitejas sēdē Nr.60. Komiteja nolēma uzdot Departamentam sagatavot saistošo noteikumu grozījumu projektu, izvērtējot iespēju noteikt atlaides vienreizējo braucienu biļetēm studentiem. Izvērtēt iespēju noteikt lielāku atlaidi studentu mēneša biļetei.
  5. 2023. gada 30. augustā paredzēta tikšanās ar Latvijas Studentu apvienību par iespēju noteikt atlaides vienreizējo braucienu biļetēm studentiem vai noteikt lielāku atlaidi studentu mēneša biļetei.

29.08.2023.