"Par 12.04.2023. kolektīvā iesnieguma par vienreizējā brauciena atlaides atjaunošanu studentiem Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā” (turpmāk – Iesniegums)  virzību un tā izskatīšanas rezultātiem.

  1. Rīgas valstspilsētas pašvaldībā 2023. gada 12. aprīlī saņemts Iesniegums par vienreizējā brauciena atlaides atjaunošanu studentiem Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā (lietojumprogrammā ELISS reģistrēts ar Nr. CAAIC-23-5760-pi).
  2. Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 57. panta pirmo un trešo daļu un saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada 26. aprīļa lēmumu Nr.RD-23-2450-lē “Par 12.04.2023. kolektīvā iesnieguma par vienreizējā brauciena atlaides atjaunošanu studentiem Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā virzību” Iesniegums tika virzīts izvērtēšanai Departamentam.
  3. Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 57. panta pirmo un ceturto daļu, Departamenta ziņojums par Iesniegumu izskatīts 2023. gada 12. jūlijā Rīgas domes sēdē (Nr.94). Rīgas dome nolēma virzīt Departamenta ziņojumu par Iesniegumu izskatīšanai nākamajā Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas sēdē (turpmāk – Komiteja).
  4. Departamenta ziņojums par Iesniegumu tika izskatīts 2023. gada 21. augustā Komitejas sēdē Nr.60. Komiteja nolēma uzdot Departamentam sagatavot saistošo noteikumu grozījumu projektu, izvērtējot iespēju noteikt atlaides vienreizējo braucienu biļetēm studentiem. Izvērtēt iespēju noteikt lielāku atlaidi studentu mēneša biļetei.
  5. 2023. gada 30. augustā paredzēta tikšanās ar Latvijas Studentu apvienību par iespēju noteikt atlaides vienreizējo braucienu biļetēm studentiem vai noteikt lielāku atlaidi studentu mēneša biļetei.

29.08.2023. 


Atbilstoši Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas (turpmāk – Komiteja) 2023. gada 21. augusta Komitejas sēdē Nr.60 nolemtajam, Departaments, lai veicinātu sabiedriskā transporta ikdienas lietošanu, padarītu to vēl pieejamāku, tādējādi stimulējot studējošos mainīt ikdienas pārvietošanās paradumus, tiekoties un vienojoties ar Latvijas Studentu apvienības pārstāvjiem par kompromisa piedāvājumu, ir sagatavojis saistošo noteikumu projektu “Grozījumi Rīgas domes 2023. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. RD-23-208-sn “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā”” (turpmāk – saistošo noteikumu projekts), ar kuriem paredzēts pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrēto augstāko izglītības iestāžu studējošiem un pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas reģistrēto augstāko izglītības iestāžu studējošiem noteikt braukšanas maksas atvieglojumu 60 % apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas, līdzšinējo 50 % apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas vietā.

Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai no 2023. gada 22. novembra līdz 2023. gada 7. decembrim tika publicēts Rīgas valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē www.riga.lv.

Publikācijā norādītajā laika periodā sabiedrības priekšlikumi, iebildumi vai komentāri netika saņemti.

Ņemot vērā minēto, saistošo noteikumu projekts tika virzīts un ir izskatīts 2023. gada 11. decembra Komitejas sēdē Nr.68. Komiteja ir akceptējusi sagatavoto saistošo noteikumu projektu un tas tiek virzīts izskatīšanai Rīgas domes nākamajā sēdē, š.g. 20. decembrī, apstiprināšanai.

12.12.2023.