Kontakti

ka [at] riga.lv

Atrašanās vieta

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539

Darbinieki

Anastasija Smirnova

Galvenā referente - Rātslaukums 1, LV-1539, 306. kab.
Anastasija.Smirnova [at] riga.lv

Rūta Bandere

Galvenā referente - Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, 307.kab.
Ruta.Bandere [at] riga.lv
SĒŽU DARBA KĀRTĪBAS:

 

KOMITEJAS SASTĀVS:

Инесе Андерсоне

Inese Andersone

Komitejas priekšsēdētāja
Агнесе Логина

Agnese Logina

Komitejas priekšsēdētāja vietniece
Edgars Štelmahers

Edgars Štelmahers

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Viesturs Zeps

Viesturs Zeps

Deputāts
Mairita Lūse

Mairita Lūse

Deputāte
Алия Турлая

Alija Turlaja

Deputāte
Ivars Drulle

Ivars Drulle

Deputāts
Edvards Ratnieks

Edvards Ratnieks

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks
Рита Нашениеце

Rita Našeniece

Deputāte

Pilsētas attīstības komitejas kompetencē ir:

  • pilsētas attīstība; 
  • Rīgas attīstības plāns un Rīgas plānojums.
  • Pilsētas attīstības komitejas kontrolē ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, kā arī Rīgas pilsētas Būvvalde.

Pilsētas attīstības komiteja izvērtē priekšlikumus un sniedz atzinumus par: 

  • Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas dalījumu, tā robežu grozīšanu, nosaukumu maiņu (t.sk. ielu, skvēru, parku, laukumu nosaukumu maiņu); 
  • kadastrālās vērtības zonējuma robežām; 
  • apbūves zonējumu un tā izmaiņām;  
  • satiksmes, ielu un ceļu, sabiedriskā transporta plānošanu; 
  • ostas teritorijas robežām.
  • Pilsētas attīstības komiteja izskata visu nozaru apkopotos projektu pieteikumus līdzekļu saņemšanai no Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda, strukturē tos atbilstoši pilsētas attīstības prioritātēm un virza izskatīšanai Finanšu un administrācijas lietu komitejā.