Kontakti

ka [at] riga.lv

Atrašanās vieta

Rātslaukums 1, LV-1050

Darbinieki

Anastasija Smirnova

Galvenā referente - Rātslaukums 1, LV-1050, 306. kab.
Anastasija.Smirnova [at] riga.lv

Rūta Bandere

Galvenā referente - Rātslaukums 1, LV-1050, 307.kab.
Ruta.Bandere [at] riga.lv
SĒŽU DARBA KĀRTĪBAS:

 

KOMITEJAS SASTĀVS:

Инесе Андерсоне

Inese Andersone

Komitejas priekšsēdētāja
Ivars Drulle

Ivars Drulle

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Валдис Гаварс

Valdis Gavars

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Каспарс Спунде

Kaspars Spunde

Deputāts
Ieva Brante

Ieva Brante

Deputāte

Pilsētas attīstības komitejas kompetencē ir:

 • pilsētas attīstības plānošana, t. sk. Rīgas attīstības programma un Rīgas teritorijas plānojums;
 • visu nozaru apkopoto projektu pieteikumu līdzekļu saņemšanai no Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda izskatīšana, to strukturēšana atbilstoši pilsētas attīstības prioritātēm un finanšu līdzekļu akceptēšana atbilstoši apstiprinātajai Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda darbības perioda (gada) ieņēmumu un izdevumu prognozei;
 • priekšlikumu izvērtējums un atzinumu sniegšana par:
  • Pašvaldības administratīvās teritorijas dalījumu, tā robežu grozīšanu, nosaukumu maiņu (t. sk. ielu, skvēru, parku, laukumu nosaukumu maiņu);
  • kadastrālās vērtības zonējuma robežām;
  • apbūves zonējumu un tā izmaiņām;
  • satiksmes, ielu un ceļu, sabiedriskā transporta plānošanu;
  • ostas teritorijas robežām;
  • Pašvaldības projektiem;
 • kontroles īstenošana Pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā, Pašvaldības aģentūrā “Rīgas pieminekļu aģentūra” un Rīgas domes Pieminekļu padomē.