Дата 25 мая, 2022
Время14.00
Место Зал заседаний Рижской думы

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Ilzes Jurakas iecelšanu Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Daugaviņa" vadītāja amatā
 2. Par Solveigas Vaivodes - Kļaviņas iecelšanu Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Pūcīte" vadītāja amatā
 3. Par Laimas Zandartas iecelšanu Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Ligzdiņa" vadītāja amatā
 4. Par Brigitas Makijevskas iecelšanu Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Ozoliņš" vadītāja amatā
 5. Par Terēzas Dinulas iecelšanu Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolas direktora amatā
 6. Par Noras Smilgas iecelšanu Rīgas 69.pamatskolas direktora amatā
 7. Par Andželas Andrejevas iecelšanu Rīgas Čiekurkalna pamatskolas direktora amatā
 8. Rīgas Daugavas pamatskolas nolikums
 9. Grozījums Rīgas domes 2021.gada 27.oktobra nolikumā Nr.126 "Rīgas 92.vidusskolas nolikums"
 10. Grozījums Rīgas domes 2022.gada 23.februāra nolikumā Nr.156 "Rīgas 72.vidusskolas nolikums"
 11. Par Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikšanas termiņu un grozījumu Rīgas domes 13.04.2022. lēmumā Nr. 1415
 12. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības investīciju projekta "Laivu ielas un jaunas ielas izbūve Lucavsalā" īstenošanu 
 13. Par aizņēmumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības investīciju projektu ēku renovācijas un atjaunošanas darbiem divās vispārējās izglītības iestāžu ēkās un higiēnas prasību nodrošināšanai              18 pirmsskolas izglītības iestādēs 
 14. Par piekrišanu SIA "Rīgas ūdens" dāvinājumam (ziedojumam) vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai 
 15. Par atlaides piemērošanu SIA "ACM Project" pašvaldības nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā aprēķinā
 16. Grozījumi Rīgas domes 2005. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 26 "Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem"
 17. Par grozījumiem Rīgas domes 01.09.2020. pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā                Nr. RD-20-448-lī un Rīgas domes 01.09.2020. pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā                           Nr. RD-20-449-lī
 18. Par grozījumiem Rīgas domes 20.02.2001. lēmumā Nr. 9333 "Par personu, kurām izīrējamas dzīvojamās telpas Rīgas pilsētas īpašumā vai valdījumā esošajās mājās, saraksta Nr. 102 apstiprināšanu"
 19. Par grozījumiem Rīgas domes 17.04.2001. lēmumā Nr. 22 "Par personu, kurām izīrējamas dzīvojamās telpas Rīgas pilsētas īpašumā vai valdījumā esošajās mājās, saraksta Nr. 117 apstiprināšanu"
 20. Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas aģentūra" darbības stratēģijas 2022.-2025. gadam apstiprināšanu
 21. Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas aģentūra" 2022. gada darba plāna apstiprināšanu
 22. Par Rīgas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu 2022.-2030. gadam
 23. Par nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu

Domes priekšsēdētājs    M.Staķis