Kā izskaties iela pēc remontdarbiem ar veloceliņiem
Ceļa zīme apstāties un stāvēt aizliegts
Ceļa zīme