Atjaunota ēka
Kā izskaties iela pēc remontdarbiem ar veloceliņiem
Pieturvieta