Brīvības iela ar mašīnu gaismām
Rīgas satiksme
Bērni kāpj ar kalnā kāpšanas parīkojumiem