Bērni kāpj ar kalnā kāpšanas parīkojumiem
Skolas klase ar galdiem un krēsliem
Bērni piedalās stafetē