Mēnešalga:
842 līdz 1120 EUR
Būvniecība / Nekustamais īpašums
Darba vieta: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Atrašanās vieta:
Riharda Vāgnera iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz


Īpašuma reģistrācijas projektu vadītājs (vakance uz noteiktu laiku)
Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvaldes Īpašuma reģistrācijas nodaļā
Amata mērķis: nodrošināt Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederoša vai piekrītoša nekustamā īpašuma objekta vai tā raksturojošos datu tiesisku sakārtošanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā
Uzticēsim Tev:
•    sagatavot dokumentus, lai Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā pirmsreģistrētu vai aktualizētu Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošu, piekrītošu vai tiesiskajā valdījumā esošu kadastra objektu (zemes vienību) un noteiktu nekustamā īpašuma sastāvu
•    sagatavot dokumentus, lai pasūtītu kadastrālo uzmērīšanu un Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā reģistrētu Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu kadastra objektu (zemes vienību), reģistrētu vai aktualizētu tā raksturojošos datus un veidotu nekustamā īpašuma sastāvu
•    sagatavot dokumentus, lai nostiprinātu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu (zemes vienību, ēku (būvi, dzīvokļa īpašumu, telpu grupu) zemesgrāmatā
•    sagatavot dokumentus, lai papildinātu/grozītu vai dzēstu ierakstus un atzīmes par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu zemesgrāmatā (nekustamā īpašuma sastāvs, tā raksturojošie dati, lietu tiesības, aprobežojumi, nomas tiesības, apbūves tiesības, servitūta tiesības, aizlieguma atzīmes u.c.)
•    reģistrēt aktuālo informāciju iekšējās sistēmās par reģistrācijas procesu zemesgrāmatā
•    sagatavot dokumentus, lai nodotu/pārņemtu no citas publiskas personas nekustamo īpašumu un dzēstu/reģistrētu zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz to

Svarīgi, lai Tev būtu:
•    akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē vai nekustamo īpašumu pārvaldībā (t.sk. studiju pēdējais kurss)
•    vēlama pieredze ar zemes reformu saistītā amatā, vēlams valsts vai pašvaldības institūcijā
•    prasmes darbā ar biroja tehniku un datoru Microsoft Office vidē
•    Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī
•    prasmes sekot līdz normatīvo aktu izmaiņām, pārzināt un prast pielietot darbam nepieciešamos normatīvos aktus
•    prasme patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu

Mēs piedāvājam:
profesionālas izaugsmes un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktās sociālās garantijas, tai skaitā papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām gadā un veselības apdrošināšanas polisi
mēnešalgu līdz 1120,- EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes profesionālu kolēģu atbalstu
Piesakoties lūdzu iesniegt sekojošus dokumentus valsts valodā:
dzīves gājuma un profesionālās pieredzes aprakstu (CV)

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar konkursa otrajai kārtai izvirzītajiem pretendentiem!
Pretendentus lūdzam pieteikumus ar norādi "Nekustamā īpašuma pārvaldes Īpašuma reģistrācijas nodaļas Īpašuma reģistrācijas projektu vadītāja amata konkursam" līdz 2022.gada 31.jūlijam iesūtīt elektroniski Rīgas domes Īpašuma departamentam uz e-pasta adresi: idpersonals@riga.lv . Papildus informācija pa tālruni: 67012205, 67026368

Informācija par personas datu apstrādi iestādē - https://id.riga.lv/sakums-2-2/personas-datu-apstrade-personala-atlases-un-darba-tiesisko-attiecibu-joma/

Pretendentiem jāpiesakās līdz