SĒŽU DARBA KĀRTĪBAS:

KOMITEJAS SASTĀVS:

Pilsētas īpašuma komitejas  kompetencē ir:

  • Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana, iznomāšana, privatizēšana, ieķīlāšana, nekustamās mantas iegūšana īpašumā, kā arī Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu kapitālsabiedrībās atsavināšana, privatizēšana, kapitālsabiedrību dibināšana, reorganizācija un likvidācija;
  • Pašvaldības īpašuma izmantošanas izvērtēšana;
  • Pašvaldības interešu izvērtēšana pārstāvniecībai kapitālsabiedrībās, kurās Pašvaldībai pieder kapitāla daļas;
  • kontroles īstenošana Rīgas domes Īpašuma departamentā un Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā.

Ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.114 noteikts, ka Pilsētas īpašuma komitejā var darboties 17 deputāti.