Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Licenču izsniegšana fiziskām un juridiskajām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pieaugušo neformālās vai interešu izglītības programmu īstenošanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas izglītības iestāžu reģistrā un vēlas īstenot interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmas, ir jāsaņem pašvaldībā licence. Tās saņemšanai ir jāiesniedz rakstisks iesniegums un Rīgas domes 06.03.2007. saistošajos noteikumos Nr.73 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu" norādītie dokumenti. Pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisija izsniedz licenci interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai Rīgas administratīvajā teritorijā.
  Lai saņemtu licenci, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijai jāiesniedz noteikta parauga iesniegums un tam pievienotie dokumenti vienā no šādiem veidiem:
  elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu,
  papīra formātā.

  Papildu informācija pieejama tīmekļa vietnē https://iksd.riga.lv
  tālrunis 67026802; 67105579.

  Dokumentus licences saņemšanai iesniegt ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms Interešu un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisijas sēdes.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Saskaņā ar Rīgas domes 06.03.2007. saistošo noteikumu Nr. 73 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanu" 15. punktu, maksa 10 dienu laikā no licencēšanas komisijas lēmuma par licences piešķiršanu jāieskaita Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta kontā - par licences izsniegšanu EUR 75,00, par licences termiņa pagarināšanu EUR 10,00. Saskaņā ar saistošo noteikumu 16. punktu, komisija var pieņemt lēmumu samazināt maksu, nosakot to EUR 15,00, ja licencējamās programmas īsteno pašvaldības izglītības iestāžu vecāku atbalsta fondi vai licencējamās programmas nosaukumā un mērķos norādīts, ka programma paredzēta invalīdu apmācībai.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Licenci izsniedz, nosūtot to uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi pēc valsts nodevas samaksas.

Maksājumi

PozīcijaCena
Maksa par licences izsniegšanu 10 dienu laikā75.00 EUR
Par licences derīguma termiņa pagarināšanu10.00 EUR
Samazināta maksa par licences izsniegšanu15.00 EUR