Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kanceleja

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kanceleja

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pārstāvot Rīgas valstspilsētas pašvaldības kā dzīvojamās mājas neprivatizētās daļas (dzīvokļu) īpašnieka intereses, īstenojot īpašumtiesību realizāciju, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ( turpmāk - Departaments):
1. Pilnvaro savu pārstāvi piedalīties dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē un gatavo rakstiskas atbildes dzīvokļu īpašnieku rīkotajās aptaujās.
2. Slēdz ar dzīvojamās telpas valdījumu saistītos līgumus.
3. Izskata īrnieku, dzīvokļu īpašnieku vai mājas pārvaldnieka iesniegumus par problēmsituācijām un izvērtē pušu rīcības atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniedzējs ierodas Departamenta Kancelejā vai Īres un sociālo dzīvokļu pārvaldīšanas nodaļā un iesniedz iesniegumu par kopsapulces laiku un vietu vai Iesniedzējs nosūta iesniegumu Departamentam pa pastu vai elektroniski.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Departamenta pārstāvis piedalās kopsapulcē.
  Informāciju par pārstāvja piedalīšanos kopsapulcē var saņemt klātienē vai pa tālruni.