Nekustamā īpašuma daļas Rīgā, Ostas prospekts 11, zemesgabala daļas (kadastra apzīmējums 0100 095 0030) 9382 m2 platībā (Mežaparka Lielās estrādes skatītāju zona) un iekštelpu (kadastra apzīmējums 0100 095 003 0001 001) ar kopējo platību 404,30 m2 (telpa Nr.103 sieviešu wc, telpa Nr.106 vīriešu wc) un zemesgabala 4043/242333 domājamo daļu proporcionāli iznomātajai iekštelpu platībai, kas atbilst 2444,55 m2 zemes platībai, (turpmāk – Telpa), nomas tiesību izsolē tiesības slēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu ir ieguvusi SIA “ŽAGARKALNS”, reģistrācijas Nr.54103040601, nosolītā nomas maksa – EUR 1000,00 (neieskaitot PVN) mēnesī.
Izsoles statuss
Neaktīva
Objekta veids
Ēkas (būves) kopā ar zemi
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Izsoles rīkotājs
Ziemeļrīgas kultūras apvienība
Adrese
Ostas prospekts 11

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Ostas prospekts 11 zemesgabala daļas (kadastra apzīmējums 0100 095 0030) 9382 m2 platībā (Mežaparka Lielās estrādes skatītāju zona) un iekštelpu (kadastra apzīmējums 0100 095 003 0001 001) ar kopējo platību 404,30 m2 (telpa Nr.103 sieviešu wc, telpa Nr.106 vīriešu wc) un zemesgabala 4043/242333 domājamo daļu proporcionāli iznomātajai iekštelpu platībai, kas atbilst 2444,55 m2 zemes platībai, nomas līgumu. 

27.12.2021. Pašvaldības kultūras iestāde “Ziemeļrīgas kultūras apvienība” noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Ostas prospekts 11 zemesgabala daļas (kadastra apzīmējums 0100 095 0030) 9382 m2 platībā (Mežaparka Lielās estrādes skatītāju zona) un iekštelpu (kadastra apzīmējums 0100 095 003 0001 001) ar kopējo platību 404,30 m2 (telpa Nr.103 sieviešu wc, telpa Nr.106 vīriešu wc) un zemesgabala 4043/242333 domājamo daļu proporcionāli iznomātajai iekštelpu platībai, kas atbilst 2444,55 m2,  nomas līgumu ar SIA “ŽAGARKALNS”, reģistrācijas Nr. 54103040601, nomas maksa  - EUR 1000,00 mēnesī, ar termiņu no 2022. gada 1.janvāra līdz 2022. gada 31.martam un no 2022.gada 1.decembra līdz 2023.gada 31.martam.

Nomas tiesību izsole uz nekustamā īpašuma Rīgā, Ostas prospekts 11- zemesgabala daļa 9382 m2 platībā (Mežaparka Lielās estrādes skatītāju zona) un iekštelpas ar kopējo platību 404,30 m2 (telpa Nr.103 sieviešu wc, telpa Nr.106 vīriešu wc) un zemesgabala 4043/242333 domājamo daļu proporcionāli iznomātajai iekštelpu platībai, kas atbilst 2444,55 m2 zemes platībai

NOMAS OBJEKTA ADRESE

Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034

KADASTRA APZĪMĒJUMS

Zemes gabala kadastra apzīmējums 0100 095 0030 un iekštelpu

kadastra apzīmējums 0100 095 003 0001 001

IZNOMĀJAMAIS ĪPAŠUMS

Zemes gabala daļa 9382 m2platībā (Mežaparka Lielās estrādes skatītāju zona) un iekštelpas ar kopējo platību 404,30 m2(telpa Nr.103 sieviešu wc, telpa Nr.106 vīriešu wc) un zemesgabala 4043/242333 domājamo daļu proporcionāli iznomātajai iekštelpu

platībai, kas atbilst 2444,55 m2 zemes platībai

PIESAISTĪTĀ ZEMESGABLA DOMĀJAMĀ DAĻA UN PLATĪBA PROPORCIONĀLI AIZŅEMTAJAI TELPU

PLATĪBAI

 

Iekštelpām piesaistītā zemesgabala, ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030, 4043/242333 domājamās daļa proporcionāli iznomātajai iekštelpu platībai, kas atbilst 2444,55 m2 zemes platībai

IZMANTOŠANAS VEIDS

Ziemas āra aktivitātēm

IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA

Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” 03.12.2021. noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu:

Zemesgabala daļas 9382 m2 platībā nomas maksa ir 351,82 EUR mēnesī (neieskaitot PVN 21%), iekštelpu ar kopējo platību 404,30 m2 nomas maksa ir 626,66 EUR mēnesī (neieskaitot PVN 21%), izsoles nosacītā kopējā nomas maksa – 978.48 EUR mēnesī

(neieskaitot PVN 21%).

IZSOLES SOLIS

0,10 EUR/m2

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

7 mēneši: 2022. gadā janvāris, februāris, marts, decembris un 2023.gada janvāris, februāris, marts.

IZSOLES VEIDS, DATUMS, LAIKS, VIETA

Rakstiska izsole notiks 2021.gada 16.decembrī, plkst.10.00.

TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI

Pieteikumi jāiesniedz vienā no šādiem veidiem līdz 2021.gada 15.decembrim, plkst. 16.00:

  1. aizpildītu papīra formā iesniedzot Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, 2.stāvā, pirms tam sazinoties pa tālruni +37167026814.
  2. aizpildītu pieteikumu, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīts uz e-pasta adresi: iksd@riga.lv

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

Nav

IZNOMĀTĀJS

Ziemeļrīgas kultūras apvienība, Ropažu iela 2, Rīga, LV-1039

NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles nolikumu un līguma projektu var iepazīties Rīgas pilsētas

pašvaldības tīmekļvietnē https://www.riga.lv, kā arī Ziemeļrīgas kultūras apvienības tīmekļvietnē www.vefkp.lv

OBJEKTA APSKATE

(vieta, laiks)

Objektu var apskatīt darbdienās, kontaktpersona: Ivars Epners,

tālrunis +37129210201.