Saskaņā ar Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 30.06.2022. aktu Nr.2795689/0/2022-AKT (reģistrēts ar Nr.DMPK-22-804-akt), neizīrēta dzīvokļa Meteora ielā 6-3, Rīgā (kadastra Nr.0100 917 2313), elektroniskā izsole (izsoles sākums – 30.05.2022. plkst.13:00, izsoles noslēgums – 29.06.2022. plkst.13:00) atzīta par nenotikušu.
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Meteora iela 6-3

Īpašuma adrese

Meteora iela 6-3, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 917 2313

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar vienu istabu, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Meteora ielā 6, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000560060001), daudzdzīvokļu mājas Meteora ielā 6B, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100056006002), daudzdzīvokļu mājas Meteora ielā 6A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000560060003), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņa (kadastra apzīmējums 01000560060004), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000560060005), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000560060006), un zemesgabala Meteora ielā 6, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000560060)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

22.3

Izsoles sākumcena

14900,00

Izsoles solis

500,00

Pieteikšanās termiņš

19.06.2022.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +37167012007, +37167181393.