Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Lubānas iela 17-3

Īpašuma adrese

Lubānas iela 17-3, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 925 4101

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar vienu istabu, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Lubānas ielā 17, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000470040001), ražošanas ēkas Lubānas ielā 17B, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000470040002), tajā skaitā ar ēkām funkcionāli saistītās būves – šķūņa (kadastra apzīmējums 01000470040003), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000470040)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

32.2

Izsoles sākumcena

13600,00

Izsoles solis

500,00

Pieteikšanās termiņš

18.07.2022.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +371467012007, +37167181393.