Saskaņā ar Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 30.06.2022. aktu Nr.2795686/0/2022-AKT (reģistrēts ar Nr.DMPK-22-805-akt), neizīrēta dzīvokļa Kalnciema ielā 147-4, Rīgā (kadastra Nr.0100 904 7987), elektroniskā izsole (izsoles sākums – 30.05.2022. plkst.13:00, izsoles noslēgums – 29.06.2022. plkst.13:00) atzīta par nenotikušu.
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Kalnciema iela 147-4

Īpašuma adrese

Kalnciema iela 147-4, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 904 7987

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar vienu istabu, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000760152001), tajā skaitā ar māju funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņa (kadastra apzīmējums 01000760152003), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000760152004), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000760152005), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000760152009), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000760152010), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000760152011), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000760152);

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

38.8

Izsoles sākumcena

23200,00

Izsoles solis

1000,00

Pieteikšanās termiņš

19.06.2022.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +37167012007, +37167181393.