Saskaņā ar Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 30.06.2022. aktu Nr.2795683/0/2022-AKT (reģistrēts ar Nr.DMPK-22-802-akt), neizīrēta dzīvokļa Jāņa Asara ielā 16-9, Rīgā (kadastra Nr.0100 925 4070), elektroniskā izsole (izsoles sākums – 30.05.2022. plkst.13:00, izsoles noslēgums – 29.06.2022. plkst.13:00) atzīta par nenotikušu.
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Jāņa Asara iela 16-9

Īpašuma adrese

Jāņa Asara iela 16-9, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 925 4070

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar vienu istabu, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000360102001), tajā skaitā ar māju funkcionāli saistītās būves – šķūņa (kadastra apzīmējums 01000360102006), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000360102)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

30.2

Izsoles sākumcena

24000,00

Izsoles solis

1000,00

Pieteikšanās termiņš

19.06.2022.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +37167012007, +37167181393.