Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Ieroču iela 6-19

Īpašuma adrese

Ieroču iela 6-19, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 922 8567

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar vienu istabu, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000250107001), tajā skaitā ar māju funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņa (kadastra apzīmējums 01000250107002), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000250107003), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000250107)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

17.8

Izsoles sākumcena

9200,00

Izsoles solis

300,00

Pieteikšanās termiņš

20.06.2023.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem 67012007, 67181393.