Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Ēkas (būves)
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese
Gliemežu iela 2 k-1

Īpašuma adrese

Gliemežu iela 2 k-1, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

 

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

Nedzīvojamās ēkas-garāžas (kadastra Nr. 0100 611 0219; kadastra apzīmējums 0100  111 0840 003), 178/1048 domājamās daļas ar lietošanas tiesībām uz telpu grupu Nr. 003

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

17,80 m2

Izsoles sākumcena

3600 EUR

Izsoles solis

40 EUR

Pieteikšanās termiņš

27.07.2022.

Atsavinātājs

Rīgas domes Īpašuma departaments
Tālrunis: +37125666566+37167026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Sastāvs un platība

Nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 0100 611 0219), kas sastāv no nedzīvojamās ēkas-garāžas (kadastra apzīmējums 0100 111 0840 003), 178/1048 domājamās daļas ar lietošanas tiesībām uz telpu grupu Nr. 003 ar kopējo platību 17,80  m2.

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums

Garāža (kadastra apzīmējums 0100 111 0840 003) atrodas Vecmīlgrāvja apkaimē, kvartālā starp Baltāsbaznīcas ielu, Rīnūžu ielu un Gliemežu ielu. Piekļūšana no Baltāsbaznīcas ielas puses pa Gliemežu ielu. Tuvējā apkārtnē atrodas daudzstāvu dzīvojamās mājas.

Garāžas (kadastra apzīmējums 0100 111 0840 003) ekspluatācija uzsākta 1966. gadā. Tā sastāv no sešām telpu grupām un ir saistīta ar privātpersonai piederošu zemesgabalu Baltāsbaznīcas ielā 46, Rīgā (kadastra Nr. 0100 111 0840; kadastra  apzīmējums  0100 111 0840). Ja garāžas telpu grupas Nr. 003 pircējs nav zemesgabala Baltāsbaznīcas ielā 46, Rīgā, īpašnieks, pircējam būs jāmaksā zemesgabala Baltāsbaznīcas ielā  46, Rīgā, īpašniekam likumiskā maksa par zemes lietošanu, ja vien viņi savā starpā nebūs vienojušies par citu zemes lietošanas maksas apmēru.

Garāžas telpu grupa Nr. 003 ir iznomāta privātpersonai līdz 19.02.2025. Nomas līgums ir saistošs pircējam.

Pirmpirkuma tiesības

Zemesgabala Baltāsbaznīcas ielā 46, Rīgā (kadastra  apzīmējums  0100 111 0840), īpašniekam un garāžas Gliemežu ielā 2 k-1, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 111 0840 003), kopīpašniekiem (katras telpu grupas īpašniekam atsevišķi), kuru īpašumtiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

Ja noteiktajā termiņā minētās personas neizmantos savas pirmpirkuma tiesības, tiks izsludināta elektroniska izsole ar augšupejošu soli, kur garāžas telpu grupu Nr. 003 varēs iegādāties jebkura persona.

Pirmpirkuma tiesīgo personu pieteikumi iesniedzami līdz 27.07.2022. pulksten 16.00, nosūtot pa pastu Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldei Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050, vai nosūtot uz e-pastu dia@riga.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), vai ievietojot dokumentu skapī Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Kalēju ielā 10, Rīgā, 1. stāvā.

Izsole starp pirmpirkuma tiesīgajām personām notiks 19.08.2022. pulksten 15.30 Riharda Vāgnera ielā 5 (219. telpā), Rīgā.