Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 193 rezultāti
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Ēkas (būves) kopā ar zemi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Ēkas (būves) kopā ar zemi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Ēkas (būves) kopā ar zemi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Ēkas (būves) kopā ar zemi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Ēkas (būves) kopā ar zemi
  Izsoles rezultātā, tiesības slēgt nomas līgumu par zemes vienības daļu (kadastra apzīmējums 0100 109 0029) 50 m2 platībā, kas atrodas Daugavgrīvas pludmalē/peldvietā, Valentīna Pikuļa alejas galā, Rīgā, vasaras kafejnīcas izvietošanai, ieguva:
  • SIA “L7 SUSHI” ar nomas maksu EUR 1150.00 (viens tūkstotis simtu piecdesmit euro un 00 centi) bez PVN gadā/sezonā.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Pagarināts nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību piedāvājums
  Objekta veids
  Ēkas (būves) kopā ar zemi
  Izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar SIA “Grupa93”, reģistrācijas Nr. 50103129191.
  - līguma noslēgšanas datums: 14.06.2022.
  - līguma beigu termiņš: 31.05.2028.
  Izsoles rezultāts:
  - izsoles datums: 02.06.2022.;
  - tiesības slēgt nomas līgumu ieguva SIA “Grupa93”, reģistrācijas numurs 50103129191;
  - nosolītā nomas maksa 4,00 EUR par 1 m2 mēnesī (bez PVN).
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Telpas kopā ar zemi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi