Ēku (būvju) nekustamā īpašuma Brīvības gatvē 356E, Rīgā (kadastra Nr. 0100 592 0269), 206/1226 domājamās daļas ar lietošanas tiesībām uz garāžas (kadastra apzīmējums 0100 092 2433 004) telpu grupu Nr. 006 ar kopējo platību 20,60 m2 un zemesgabala (kadastra Nr. 0100 092 2583; kadastra apzīmējums 0100 092 2583; kopējā platība 758 m2), 206/1901 domājamās daļas 28.03.2024. elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par 11 340 EUR nosolīja fiziska persona.
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Ēkas (būves) kopā ar zemi
Izsoles rīkotājs
Īpašuma departaments
Adrese
Brīvības gatve 356E

Īpašuma adrese

Brīvības gatve 356E, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

 

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

Ēku (būvju) nekustamā īpašuma Brīvības gatvē 356E, Rīgā (kadastra Nr. 0100 592 0269), 206/1226 domājamās daļas ar lietošanas tiesībām uz garāžas (kadastra apzīmējums 0100 092 2433 004) telpu grupu Nr. 006 ar kopējo platību 20,60 m2

un

zemesgabala (kadastra Nr. 0100 092 2583; kadastra apzīmējums 0100 092 2583; kopējā platība 758 m2), 206/1901 domājamās daļas

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Izsoles sākumcena

9000 EUR

Izsoles solis

90 EUR

Pieteikšanās termiņš

18.03.2024.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments

Tālrunis: +37125666566+37167026307

E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Izsoles apraksts

Izsoles sākums – 27.02.2024. plkst. 13.00, izsoles noslēgums – 28.03.2024. plkst. 13.00

īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

Nekustamais īpašums atrodas Teikā, daudzdzīvokļu māju kvartālā starp Brīvības gatvi, Kuršu ielu un Stāmerienas ielu.

Ēku (būvju) nekustamais īpašums Brīvības gatvē 356E, Rīgā (kadastra Nr. 0100 592 0269), sastāv no garāžas (kadastra apzīmējums 0100 092 2433 004) ar sešām telpu grupām un kopējo platību 122,6 m2 un ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības (telpu grupa Nr. 006) un privātpersonu (pārējās telpu grupas) kopīpašums.

Garāžai (kadastra apzīmējums 0100 092 2433 004) ir dzelzsbetona/betona pamati un pārsegums, ķieģeļu mūra sienas un gumijoto lokšņu materiālu/ruberoīda jumta segums, tās ekspluatācija uzsākta 1972. gadā.

Garāžas (kadastra apzīmējums 0100 092 2433 004) telpu grupa Nr. 006 nav iznomāta un netiek izmantota.

Zemesgabals, kas arī ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības un privātpersonu kopīpašums, nav iežogots un ir brīvi pieejams, tas piegul koplietošanas ielai – Stāmerienas ielas atzaram. Garāžas (kadastra apzīmējums 0100 092 2433 004) telpu grupai Nr. 006 iespējams piekļūt no Stāmerienas ielas puses pa koplietošanas satiksmes joslu.

Uz zemesgabala atrodas arī privātpersonām piederošs ēku (būvju) nekustamais īpašums Brīvības gatvē 356A, Rīgā (kadastra Nr. 0100 592 0228), kas sastāv no garāžas (kadastra apzīmējums 0100 092 2433 001), un ēku (būvju) nekustamais īpašums Brīvības gatvē 356D, Rīgā (kadastra Nr. 0100 592 0244), kas sastāv no garāžas (kadastra apzīmējums 0100 092 2219 002).

Zemesgabala izmantošana:

Zemesgabals atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC2) un izmantojams atbilstoši Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Pieteikšanās izsolei Elektronisko izsoļu vietnē līdz 18.03.2024.