Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Plānotā atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles rīkotājs
Īpašuma departaments
Adrese
Inčukalna iela

Īpašuma adrese

Inčuklana iela, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 090 0066

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 090 0066

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

613 m2

Izsoles sākumcena

 

Izsoles solis

 

Pieteikšanās termiņš

 

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments

Tālrunis: +37125666566+37167026307

E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Izsoles plānotais laiks: 2024. gada 2. ceturksnis

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums

Neapbūvēts zemesgabals Inčukalna ielā, Rīgā (kadastra Nr. 0100 090 0066; kadastra apzīmējums 0100 090 0066), atrodas Mežaparka apkaimē, kvartālā starp Inčukalna ielu un Gustava Zemgala gatvi. Zemesgabals robežojas ar E kategorijas ielu (Inčukalna ielu), kam noteiktā minimālā būvlaide ir 3 m no ielas sarkanās līnijas. No Inčukalna ielas un diviem piegulošajiem zemesgabaliem (kadastra apzīmējumi: 0100 090 0067; 0100 090 0065) zemesgabals norobežots ar žogiem.

Zemesgabals ir ar nelielu reljefu, tas ir aizaudzis ar zāli, krūmiem un kokiem (tostarp ir daži augļu koki). Nav iznomāts un netiek izmantots.

Zemesgabala izmantošana

Zemesgabals visā platībā atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS1), sanitārās aizsargjoslas teritorijā ap kapsētu un ir izmantojams atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Maksimālais apbūves augstums – 3 stāvi, dārza mājām – 1 stāvs.