Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Ēkas (būves) kopā ar zemi
Izsoles rīkotājs
SIA "Rīgas ūdens"
Adrese
Lēpju iela 2B

Īpašuma adrese

Lēpju iela 2B, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

01001032061

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

Zemes vienība (kad. apz. 01001032061)  – kopējā platība 15584 m²

Sūkņu stacija (kad. apz. 01001032061001)  – kopējā platība 154,8 m²

Rezervuārs – (kad. apz. 01001032061002) - tilpums 1564 m³

Rezervuārs – (kad. apz. 01001032061003) - tilpums 1564 m³

Rezervuārs – (kad. apz. 01001032061004) - tilpums 1669 m³

Saimniecības ēka (kad. apz. 01001032061005) -kopējā platība 72,7 m²

Ūdenstornis (kad. apz. 01001032061006)  – ietilpība 300 m³

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Izsoles sākumcena

136 612,00 EUR

Izsoles solis

1000 EUR

Pieteikšanās termiņš

15.02.2024

Atsavinātājs

SIA “Rīgas ūdens”

Vairāk informācijas

Sīkāka informācija - elektroniskās izsoles noteikumi  Nr. RŪ-2024/01izs