Rīgas domes priekšsēdētājs

67026389
riga [at] riga.lv

Komitejas

riga [at] riga.lv

Rīgas pilsētas izpilddirektors

67026051
izpilddirektors [at] riga.lv

Sabiedrisko attiecību nodaļa

67026337
nsa [at] riga.lv

Direktora birojs

pad [at] riga.lv

Izglītības atbalsta nodaļa

iksd.izglitiba [at] riga.lv

Mājokļu un vides komiteja

67026327
kmv [at] riga.lv

Rīgas patversme

rigaspatversme [at] riga.lv

Satiksmes departaments

67012702
sd [at] riga.lv

Sekretariāts

sekretariats [at] riga.lv

SIA "Rīgas nami"

rigasnami [at] riga.lv

SIA "Rīgas ūdens"

office [at] rigasudens.lv

SIA "Getliņi EKO"

getlini [at] getlini.lv

SIA "Rīgas meži"

67415726
rigasmezi [at] riga.lv

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

rnparvaldnieks [at] rnparvaldnieks.lv

SIA "Rīgas serviss"

info [at] rigasserviss.lv

SIA "Rīgas Centrāltirgus"

67358171
tirgus [at] rct.lv

Juridiskā nodaļa

pipjn [at] riga.lv

Kurzemes rajona sektors

pipninan [at] riga.lv

Centra rajona sektors

pipninan [at] riga.lv

Konsultāciju sektors

pipnman [at] riga.lv

Iesniegumu sektors

pipnman [at] riga.lv

Resursu pārvalde

dfr [at] riga.lv

Iepirkumu nodaļa

dfa [at] riga.lv

Arhīvs

dfa [at] riga.lv

Pārskatu sektors

dfp [at] riga.lv

Uzskaites sektors

dfp [at] riga.lv

Juridiskā nodaļa

dibs [at] riga.lv

Austrumu sektors

dinip [at] riga.lv

Pārdaugavas sektors

dinip [at] riga.lv

Ziemeļu sektors

dinip [at] riga.lv

Juridiskā nodaļa

dinip [at] riga.lv

Iepirkumu sektors

dibp [at] riga.lv

Arhitektu nodaļa

dibp [at] riga.lv

Direktora birojs

dibd [at] riga.lv

Pārdaugavas sektors

diipp [at] riga.lv

Ziemeļu sektors

diipp [at] riga.lv

Austrumu sektors

diipp [at] riga.lv

Protokolu nodaļa

dmv [at] riga.lv

Reģistru nodaļa

dmv [at] riga.lv

Matīsa kapsēta

dmv [at] riga.lv

Direktora birojs

dmv [at] riga.lv

Iepirkumu sektors

dmv [at] riga.lv

Kanceleja

dmv [at] riga.lv

Vides pārvalde

dmv [at] riga.lv

Personāla nodaļa

mvd_personal [at] riga.lv

Latgales rajona nodaļa

soc.latgale [at] riga.lv

Teritoriālais centrs "Avoti"

soc.latgale [at] riga.lv

Pārdaugavas rajona nodaļa

soc.pardaugava [at] riga.lv

Teritoriālais centrs "Dzirciems"

soc.pardaugava [at] riga.lv

Teritoriālais centrs "Imanta"

soc.pardaugava [at] riga.lv

Ziemeļu rajona nodaļa

soc.ziemeli [at] riga.lv

Iepirkumu nodaļa

pad [at] riga.lv

Personāla nodaļa

personals [at] riga.lv

Projektu nodaļa

pad [at] riga.lv

Kultūras pārvalde

iksd.kpp [at] riga.lv

VEF Kultūras pils

vefkp [at] riga.lv

Orķestris "RĪGA"

orkestris [at] riga.lv

Rīgas Jūgendstila centrs

jugendstils [at] riga.lv

Izglītības pārvalde

iksd.izglitiba [at] riga.lv

Pirmsskolu nodaļa

iksd.izglitiba [at] riga.lv

www.riimc.lv

riimc [at] riga.lv

Finanšu pārvalde

iksd.finanses [at] riga.lv

Finanšu plānošanas nodaļa

iksd.finanses [at] riga.lv

Budžeta izpildes nodaļa

iksd.finanses [at] riga.lv

Sporta un jaunatnes pārvalde

iksd.sportjaun [at] riga.lv

Sporta nodaļa

iksd.sportjaun [at] riga.lv

Jaunatnes nodaļa

iksd.sportjaun [at] riga.lv

Jaunatnes organizācijas sektors

iksd.sportjaun [at] riga.lv

Juridiskā nodaļa

iksd [at] riga.lv

Administratīvā pārvalde

iksd.admin [at] riga.lv

Personāla nodaļa

iksd.personal [at] riga.lv

Direktora birojs

iksd [at] riga.lv

Iepirkumu nodaļa

iksd.iepirkumi [at] riga.lv

Komisijas

riga [at] riga.lv

Korespondences nodaļa

sekretariats [at] riga.lv

Arhīvs

sekretariats [at] riga.lv

Noliktava

ps [at] riga.lv

Tīkla nodaļa

tc [at] riga.lv

Metodikas nodaļa

apcm [at] riga.lv

Deputāti

riga [at] riga.lv

SIA "Rīgas 1.slimnīca"

administracija [at] 1slimnica.lv

SIA "Rīgas 2.slimnīca"

67622006
slimnica [at] slimnica.lv

SIA" Rīgas veselības centrs"

rvc [at] rigasveseliba.lv

Birojs

dmpk [at] riga.lv

Arhīvs

dmpk [at] riga.lv

Centra pārvalde

rpp.crp [at] riga.lv

Lietvedības grupa

rpp.crp [at] riga.lv

Administratīvā grupa

rpp.crp [at] riga.lv

Tūrisma nodaļa

rpp.crp [at] riga.lv

Dežurdaļa

dezurdala.centra [at] riga.lv

Kurzemes pārvalde

rpp.krp [at] riga.lv

Lietvedības grupa

rpp.krp [at] riga.lv

Administratīvā grupa

rpp.krp [at] riga.lv

Dežūrdaļa

dezurdala.kurzemes [at] riga.lv

Iecirknis

rpp.krp [at] riga.lv

Vidzemes pārvalde

rpp.vpp [at] riga.lv

Lietvedības grupa

rpp.vpp [at] riga.lv

Administratīvā grupa

rpp.vpp [at] riga.lv

Dežūrdaļa

dezurdala.vidzemes [at] riga.lv

Latgales pārvalde

rpp.lpp [at] riga.lv

Lietvedības grupa

rpp.lpp [at] riga.lv

Administratīvā grupa

rpp.lpp [at] riga.lv

Dežurdaļa

dezurdala.latgale [at] riga.lv

Zemgales pārvalde

rpp.zpp [at] riga.lv

Lietvedības grupa

rpp.zpp [at] riga.lv

Administratīvā grupa

rpp.zpp [at] riga.lv

Dežūrdaļa

dezurdala.zemgale [at] riga.lv

Ziemeļu pārvalde

rpp.zrp [at] riga.lv

Lietvedības grupa

rpp.zrp [at] riga.lv

Administratīvā grupa

rpp.zrp [at] riga.lv

Dežurdaļa

dezurdala.ziemeli [at] riga.lv

Lietvedības grupa

rpp.blpn [at] riga.lv

BLPN profilakses grupa

rpp.blpn [at] riga.lv

Lietvedības grupa

rpp.ovdup [at] riga.lv

Vadības grupa

rpp [at] riga.lv

Administratīvā pārvalde

rpp.adminparv [at] riga.lv

Personāla nodaļa

rpp.adminparv [at] riga.lv

Lietvedības nodaļa

rpp.adminparv [at] riga.lv

Nodrošinājuma pārvalde

rpp.nodrosparv [at] riga.lv

Speciālā nodrošinājuma grupa

rpp.nodrosparv [at] riga.lv

Saimniecības nodaļa

rpp.nodrosparv [at] riga.lv

Transporta grupa

rpp.nodrosparv [at] riga.lv

Lietvedības grupa

rpp.ugcan [at] riga.lv

Darba drošības grupa

rpp.ugcan [at] riga.lv

Revīzijas daļa

par [at] riga.lv

Juridiskā nodaļa

buvvalde [at] riga.lv

Personāla nodaļa

buvvalde [at] riga.lv

Adresācijas nodaļa

buvvalde [at] riga.lv

Apstādījumu inspekcija

buvvalde [at] riga.lv

Vadītāja birojs

buvvalde [at] riga.lv

Arhīvs

buvvalde [at] riga.lv

Arhitektūras pārvalde

buvvalde [at] riga.lv

Arhitektu nodaļa

buvvalde [at] riga.lv

Inženierbūvju nodaļa

buvvalde [at] riga.lv

Sekretariāts

ia [at] riga.lv