Memoranda padomes mērķis ir aizstāvēt sabiedrības intereses nozīmīgu aktualitāšu un nākotnes plānu izstrādē un ieviešanā Pašvaldībā,  veicināt efektīvu sabiedrības līdzdalību Pašvaldībā un līdzdarboties lēmumu, kuri attiecas uz visu nevalstisko organizāciju sektora darbību, izstrādē un īstenošanā.

Padomes sastāvā darbojas Rīgas domes priekšsēdētājs, septiņi Rīgas domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji un deviņi Sadarbības Memorandu parakstījušo NVO pārstāvji, kuri tiek ievēlēti konkursa kārtībā uz diviem gadiem saskaņā ar nolikumu.

Memoranda padomes locekļiem kā deleģētajiem pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties dažādos pašvaldības politikas plānošanas un lēmumu pieņemšanas mehānismos:

  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Stratēģijas ieviešanas padomē,
  • Stratēģisko projektu uzraudzības komisijā,
  • Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijā.
12.sedes ieraksts
11.sēdes ieraksts
10.sēdes ieraksts
9.sēdes ieraksts
8.sēdes ieraksts
7.sēdes ieraksts

6.sēdes ieraksts

 

5.sēdes ieraksts

 

4.sēdes ieraksts
3.sēdes ieraksts
2.sēdes ieraksts
1.sēdes ieraksts

Rīgas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes balsošanas rezultāti

Kopā tika saņemti 59 balsojumi. Balsojumi tika izvērtēti saskaņā ar Rīgas domes 08.06.2022. nolikumu Nr.185 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums” un Konkursa nolikumu, ņemot vērā atbilstību noteiktajiem kritērijiem:

  1. balsojumu veikusi organizācija, kas parakstījusi Rīgas valstspilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandu;
  2. balsojumu veikusi paraksttiesīga persona;
  3. organizācija ir balsojusi vienu reizi.

Par derīgiem atzīti 50 balsojumi: viens balsojums noraidīts saskaņā ar pirmo kritēriju, seši balsojumi noraidīti saskaņā ar otro kritēriju, divi balsojumi – saskaņā ar trešo kritēriju, tātad balsošanā piedalījās 50 biedrības un nodibinājumi.

Saskaņā ar notikušā balsojuma rezultātiem Rīgas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomē kā nevalstisko organizāciju pārstāvji ar pilnvaru termiņu līdz 2025.gada 31.maijam ievēlēti šādi pārstāvji:

N.p.k. Pretendents Biedrība / nodibinājums

Saņemto

balsu skaits

1. Marta Kotello* biedrības “Grīziņkalna apkaimes biedrība” valdes locekle 32
2. Elita Kalniņa biedrības “Vides aizsardzības klubs” valdes locekle, viceprezidente 30
3. Anna Ozola biedrības “Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija” valdes locekle 25
4. Inga Brūvere biedrības “Latvijas Radošo savienību padome” valdes priekšsēdētāja 23
5. Rita Golubeva* biedrības “Ar pasaules pieredzi Latvijā” lēmējinstitūcijas vadītāja  23
6. Līga Ķikute biedrības “Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrība “Redzi mani”” valdes priekšsēdētāja 20
7. Nikola Kleinberga* biedrības “Klubs “Māja” - jaunatne vienotai Eiropai” valdes locekle, viceprezidente ārlietās 20
8. Ilze Kenne biedrības “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” (LBaKT) valdes priekšsēdētaja 19
9. Edgars Muktupāvels biedrības  “Jauniešu centrs “Dari Vari”” valdes priekšsēdētājs 19

Pārējie kandidāti attiecīgi saņēma:

10.

Mihails Simvulidi*

biedrības “Apvienība "Pilsēta cilvēkiem" valdes priekšsēdētājs

19

11.

Kaspars Markševics*

nodibinājuma “Latvijas Bērnu atbalsta fonds” valdes loceklis

18

12.

Māris Jonovs*

biedrības “Drošās ielas” valdes loceklis

18

13.

Iveta Pokromoviča

biedrības “Tīne” valdes priekšsēdētāja

13

14.

Juris Millers

biedrības “Latvijas Producentu savienība” valdes priekšsēdētājs

13

15.

Zane Karele

biedrības “Iļģuciema sievietes” valdes locekle

13

16.

 Marija Kožarina

biedrība “Socintegra” valdes priekšsēdētāja

7

*Pamatojoties uz Rīgas domes 08.06.2022. nolikuma Nr. 185 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums” 12. punktā noteikto, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra 20.05.2023. ziņojumu Nr. CAAIC-23-5-zi “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes kandidātu atlases procesu un balsošanas rezultātiem” un Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra 19.01.2024. ziņojumu Nr. RAIC-24-2-zi “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes sastāva izmaiņām” un 08.05.2024. ziņojumu Nr. RAIC-24-10-zi “Par izmaiņām Rīgas valstspilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes sastāvā”, Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs, kā Rīgas valstspilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes sekretariāts nolemj: Izdarīt Rīgas valstspilsētas pašvaldības centrālās administrācijas Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra 20.05.2023. lēmumā Nr. CAAIC-23-1563-ls "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes balsošanas rezultātiem” šādus grozījumus: Lēmuma 1. punktā vārdus “Nikola Kleinberga - biedrības “Klubs “Māja” - jaunatne vienotai Eiropai” valdes locekle” aizstāt ar vārdiem “Mihails Simvulidi - biedrības “Apvienība "Pilsēta cilvēkiem" valdes priekšsēdētāja vietnieks un vārdus “Marta Kotello - biedrības "Grīziņkalna apkaimes biedrība" valdes locekle” aizstāt ar vārdiem “Kaspars Markševics - nodibinājuma “Latvijas Bērnu atbalsta fonds” valdes loceklis” un vārdus “Rita Golubeva - biedrības “Ar pasaules pieredzi Latvijā” lēmējinstitūcijas vadītāja” aizstāt ar vārdiem “Māris Jonovs - biedrības “Drošās ielas” valdes loceklis”.

Rīgas dome ir saņēmusi 16 kandidātu pieteikumus darbam Rīgas valstspilsētas pašvaldības nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomē (turpmāk – Padome). Tika izvērtēta saņemto pieteikumu atbilstība  03.03.2023. nolikumam Nr. CAAIC-23-1-nos  “Nevalstisko organizāciju pārstāvju ievēlēšanas kārtība dalībai Rīgas valstspilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomē”, visi pieteiktie kandidāti atzīti par atbilstošiem noteiktajām prasībām un tiek virzīti balsošanai.

Aicinām iepazīties ar kandidātiem un pārdomāt savu izvēli, lai Padomē tiktu pārstāvēti dažādu nozaru pārstāvji. Balsošanas rezultātā darbam Padomē tiks izvirzīti deviņi visvairāk balsu ieguvušie kandidāti.

Balsot par izvirzītajiem kandidātiem ir tiesības visām organizācijām, kas ir pievienojušās Rīgas valstspilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam. Šīs organizācijas saņems informāciju elektroniski par balsošanas veidu un termiņu.

APKAIMES

Biedrība “Grīziņkalna apkaimes biedrība”

valdes loceklis

Marta Kotello

 

JAUNATNE

Biedrība “Klubs “Māja” - jaunatne vienotai Eiropai”

valdes locekle, viceprezidente ārlietās

Nikola Kleinberga

Biedrība  “Jauniešu centrs “Dari Vari”’”

valdes priekšsēdētājs

Edgars Muktupāvels

KULTŪRA

Biedrība “Latvijas Producentu savienība”

valdes priekšsēdētājs

Juris Millers

Biedrība “Latvijas Radošo savienību padome”

valdes priekšsēdētāja

Inga Brūvere

 

REMIGRĀCIJA

Biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā”

biedrības lēmējinstitūcijas vadītāja

Rita Golubeva

SATIKSME un PILSĒTVIDE

Biedrība “Apvienība "Pilsēta cilvēkiem”

valdes priekšsēdētājs

Mihails Simvulidi

 

Biedrība “Drošās ielas”

valdes loceklis

Māris Jonovs

SOCIĀLĀS ATSTUMTĪBAS RISKAM PAKĻAUTO GRUPU INTEREŠU AIZSTAVĪBA

Biedrība “Socintegra”

valdes priekšsēdētaja

Marija Kožarina

 

Biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” (LBaKT)

valdes priekšsēdētaja

Ilze Kenne

Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrība “Redzi mani”

valdes priekšsēdētāja

Līga Ķikute

Biedrība “Iļģuciema sievietes”

valdes locekle

Zane Karele

Nodibinājums “Latvijas Bērnu atbalsta fonds”

valdes loceklis

Kaspars Markševics

 

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Biedrība “Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija”

valdes locekle

Anna Ozola

Biedrība “Tīne”

valdes priekšsēdētāja

Iveta Pokromoviča

VIDE

Biedrība “Vides aizsardzības klubs”

valdes locekle, viceprezidente

Elita Kalniņa

Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes vēlēšanu rezultāti

Rīgas dome tika saņēmusi 23 pretendentu pieteikumus darbam Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomē (turpmāk – Padome). Izvērtējot saņemto pieteikumu atbilstību  01.03.2021. nolikumam Nr. DIKS-21-19-nos  “Nevalstisko organizāciju pārstāvju ievēlēšanas kārtība dalībai Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomē”, tika konstatēts, ka viens pretendents neatbilst prasībām, līdz ar to balsošanai tika virzīti 22 pieteiktie pretendenti.

Konstatējot, ka balsošanas sistēmā ARKA nav nostrādājis ierobežojums, ka viens balsotājs var nobalsot par ne vairāk kā 9 pretendentiem, tika atklāti 5 gadījumi, kur organizācijas parstāvji bija nobalsojuši par vairāk nekā 9 pretendentiem. Lai nepieļautu iespēju, ka tas ir devis priekšrocību kādam no pretendentiem, tika precizēti balsošanas rezultāti.

Kopā tika saņemts 71 balsojums. Izvērtējot balsojumu atbilstību noteiktajām prasībām, tajā skaitā, lai organizācija nebūtu balsojusi vairāk kā par 9 pretendentiem, par derīgiem atzīti 63 balsojumi, tas ir balsojumu veica 30 % no visām Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandu parakstījušām organizācijām.

Saskaņā ar notikušā balsojuma rezultātiem Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomē kā nevalstisko organizāciju pārstāvji ar pilnvaru termiņu līdz 2023.gada 30.aprīlim ievēlēti šādi pārstāvji:

N.p.k. Pretendents Biedrība / nodibinājums

Saņemto

balsu skaits

1. Anna Norvele Latvijas jaunatnes padome 42
2. Māris Jansons Rīgas apkaimju alianse 39
3. Elita Kalniņa Vides aizsardzības klubs 39
4. Inta Lemešonoka Latvijas Karjeras attīstības atbalsta biedrība 38
5. Anda Radziņa Veselībai un attīstībai 36
6. Mihails Simvulidi Pilsēta cilvēkiem 30
7. Juris Millers Latvijas Producentu savienība 28
8. Anna Ozola Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija 27
9. Ilze Paleja Latvijas SOS ciematu asociācija 25

Pārējie kandidāti attiecīgi saņēma:

N.p.k. Pretendents Biedrība / nodibinājums

Saņemto

balsu skaits

10. Dainis Vītols Latvijas Infrastruktūras modernizācijas apvienība 24
11. Rigonda Bērziņa Rīga Annenhof 19
12. Elīna Treija Daudzbērnu ģimeņu biedrība PUZLE  16
13. Guntars Grīnvalds Nekustamo īpašumu projektu attīstītāju asociācija, Viedās un energoefektīvās pilsētvides tehnoloģiju asociācija 15
14. Ilze Kenne Latvijas bērniem ar Kustību traucējumiem 13
15. Kaspars Markševics Latvijas Bērnu bāreņu fonds 12
16. Aigars Šveicers EANP-Latvia 10
17. Dainis Domiņš Latvijas Tirgotāju asociācija 9
18. Inga Kleinšmite - Zunda Iļģuciema daudzbērnu ģimeņu biedrība IB PĒRLE 8
19. Edīte Alksne Rīgas uzņēmēju biedrība 7
20. Arnis Vērzemnieks Drošības nozares kompāniju asociācija 5
21. Normunds Grinbergs Latvijas būvnieku asociācija 5
22. Oskars Ikstens Latvijas Bāru asociācija 3

Rīgas dome ir saņēmusi 23 pretendentu pieteikumus darbam Rīgas un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomē (turpmāk – Padome). Izvērtējot saņemto pieteikumu atbilstību  01.03.2021. nolikumam Nr. DIKS-21-19-nos  “Nevalstisko organizāciju pārstāvju ievēlēšanas kārtība dalībai Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomē”, konstatēts, ka viens pretendents neatbilst prasībām, līdz ar to balsošanai tiek virzīti 22 pieteiktie pretendenti.

Aicinām iepazīties ar kandidātiem un pārdomāt savu izvēli, lai Padomē tiktu pārstāvēti dažādu nozaru pārstāvji. Balsošanas rezultātā darbam Padomē tiks izvirzīti deviņi visvairāk balsu ieguvušie pretendenti.

Balsot par izvirzītajiem pretendentiem ir tiesības visām organizācijām, kas ir pievienojušās Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam. Šīs organizācijas saņems informāciju elektroniski par balsošanas veidu un termiņu.

APKAIMES 

Biedrība "Rīgas Apkaimju alianse"

valdes loceklis Māris Jansons

Pieteikums

Video

 

Anniņmuižas apkaimes un radošās iniciatīvas biedrība "Riga Annenhof" valdes locekle Rigonda Bērziņa

Pieteikums

Prezentācija

IZGLĪTĪBA 

Biedrība "Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācija"

valdes locekle Inta Lemešonoka

Pieteikums

JAUNATNE 

Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome“ valdes locekle Anna Norvele

Pieteikums

Prezentācija

KULTŪRA 

Biedrība "Latvijas Producentu savienība" valdes priekšsēdētājs Juris Millers

Pieteikums un CV

PILSETVIDE 

Biedrība “Apvienība "Pilsēta cilvēkiem"“ valdes priekšsēdētājs

Mihails Simvulidi 

Pieteikums

Prezentācija

Biedrība “Latvijas Infrastruktūras Modernizācijas apvienība “LaIMA” valdes loceklis Dainis Vītols

Pieteikums

Video

VIDE 

Biedrība "Vides aizsardzības klubs"

viceprezidente Elita Kalniņa

Pieteikums

Video

UZŅĒMĒJDARBĪBA 

Biedrība “” Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija” valdes locekle

Anna Ozola 

Pieteikums

Prezentācija

Biedrība "Rīgas Uzņēmēju biedrība"

valdes priekšsēdētāja vietniece Edīte Alksne

Pieteikums

Prezentācija

Biedrība “Latvijas Būvnieku asociācija” valdes priekšsēdētājs Normunds Grinbergs

Pieteikums

Biedrība “Drošības Nozares Kompāniju Asociācija” valdes priekšsēdētājs Arnis Vērzemnieks

Pieteikums

CV

Prezentācija

Biedrība "Latvijas Tirgotāju asociācija" valdes līdzpriekšsēdētājs Dainis Domiņš

Pieteikums

Biedrība "Latvijas Bāru Asociācija"

valdes loceklis Oskars Ikstens

Pieteikums

Video

Biedrība „Viedās un energoefektīvās pilsētvides tehnoloģiju asociācija” un biedrība “Nekustamo īpašumu projektu attīstītāju asociācija”

valdes loceklis Guntars Grīnvalds

Pieteikums

Motivācijas vēstule

SOCIĀLĀS ATSTUMTĪBAS RISKAM PAKĻAUTO GRUPU INTEREŠU AIZSTAVĪBA 

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija valdes locekle, direktore Ilze Paleja

Pieteikums

Nodibinājums „Latvijas Bērnu bāreņu fonds” valdes loceklis Kaspars Markševics

Pieteikums

Iļģuciema daudzbērnu ģimeņu biedrība "IB PĒRLE" valdes priekšsēdētāja Inga Kleinšmite - Zunda

Pieteikums

Daudzbērnu ģimeņu biedrības PUZLE valdes locekle Elīna Treija

Pieteikums

Biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” (LBaKT) valdes priekšsēdētāja Ilze Kenne

Pieteikums

Biedrības apraksts

Biedrības apbalvojums

Biedrības apbalvojums

Prezentācija

Biedrība “EAPN-Latvia” valdes loceklis Aigars Šveicers

Pieteikums, motivācijas vēstule un CV

VESELĪBAS VEICINĀŠANA 

Biedrība “Veselībai un attīstībai” valdes priekšsēdētāja

Anda Radziņa

Pieteikums

Video

Kontaktinformācija

Ilze Meilande

Nodaļas vadītāja - Eduarda Smiļģa iela 46, LV-1002, 312.kab.
Ilze.Meilande [at] riga.lv