Kontakti

administracija [at] 1slimnica.lv

SIA “Rīgas 1.slimnīca”

Saņēmēja nosaukums:
SIA “Rīgas 1.slimnīca”
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
LV 40003439279
Bankas konts:
LV12PARX0006054590785
Bankas nosaukums:
AS “Banka Citadele”
Bankas kods:
PARXLV22

SIA “Rīgas 1.slimnīca” pacientu maksājumiem Swedbanka

Saņēmēja nosaukums:
SIA “Rīgas 1.slimnīca”
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
LV 40003439279
Bankas konts:
LV78HABA0551051649464
Bankas nosaukums:
AS "Swedbanka"
Bankas kods:
HABALV22
Papildinformācija:
:
Pacientu maksājumiem Swedbanka

SIA “Rīgas 1.slimnīca” pacientu maksājumiem SEB banka

Saņēmēja nosaukums:
SIA “Rīgas 1.slimnīca”
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
LV 40003439279
Bankas konts:
LV86UNLA0050020228653
Bankas nosaukums:
AS "SEB banka"
Bankas kods:
UNLALV2X
Papildinformācija:
:
Pacientu maksājumiem SEB banka

Rīgas 1.slimnīca pilnā apjomā sniedz ambulatoros, plānveida stacionāros, diagnostiskos un rehabilitācijas pakalpojumus.

Visiem pacientiem un apmeklētājiem Rīgas 1.slimnīcā ir pienākums valkāt medicīniskās sejas maskas vai ne zemākas klases kā FFP2 respiratorus bez vārsta, nodrošinot to pareizu valkāšanu – tā, lai maska vai respirators pilnībā aizsedz muti un degunu.

Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā:

 • nodaļas darbinieks drīkst pieņemt no apmeklētāja pienesumu nodošanai nodaļas klientam,
 • ja klientam nav noteikts gultas režīms un viņš var doties pastaigās, klientu var apmeklēt Slimnīcas teritorijā laikā, kad klients dodas pastaigā.
 • nodaļas telpās persona drīkst apmeklēt klientu tikai gadījumā, ja klientam ir noteikts gultas režīms un viņš nevar doties pastaigās, izņemot, ja klients sakarā ar saslimšanu ievietots karantīnas palātā, un ievērojot šādu apmeklējumu kārtību:
 • vienā tikšanās reizē klientu vienlaicīgi apmeklē tikai viena persona,
 • persona, kura apmeklē klientu, ierodoties uzrāda derīgu sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testu, kas nav vecāks par 72 stundām,
 • apmeklējuma laiks ir noteikts trīs reizes nedēļā:
  • otrdienās no plkst. 14.00 – 17.00
  • ceturtdienās no plkst. 10.00 – 13.00
  • sestdienās no plkst. 10.00 – 13.00 un no plkst. 17.00-19.00

Viena apmeklējuma ilgums nepārsniedz 30  minūtes.

Visu apmeklējuma laiku klients un persona, kura to apmeklē lieto medicīnisko sejas masku vai ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru bez vārsta.

Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Natālija Zlobina

Valdes priekšsēdētāja - Bruņinieku iela 5, LV-1001
administracija [at] 1slimnica.lv

Ilze Aleksandroviča

Valdes locekle - Bruņinieku iela 5, LV-1001
administracija [at] 1slimnica.lv