Kontakti

pip [at] riga.lv

Konsultācijas var saņem arī:

Dokumentus lūdzam iesniegt elektroniski:

  • izmantojot e-adresi: (adresāts “Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde”);
  • nosūtot iesniegumu elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: pip@riga.lv  (gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, aicinām izmantot e-adresi);
  • portālā www.latvija.lv. E-pakalpojums “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”, adresāts “Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde”. E-pakalpojumā iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam. E-pakalpojums nav paredzēts iestādes pakalpojumu pieteikšanai.

Ja dokumentus nav iespējams iesniegt elektroniski, lūdzam tos ievietot pastkastītēs, kas atrodas pie Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes ieejas durvīm vai nosūtīt pa pastu (Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012).

Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Ināra Papina

Pārvaldes priekšniece, departamenta direktora vietniece - Terēzes iela 5, LV-1012, 405.kab.
Inara.Papina [at] riga.lv