Kontakti

dmpk [at] riga.lv

Atrašanās vieta

Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011

No 2021.gada 20.aprīļa  Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas Komisija nodrošina apmeklētāju pieņemšanu klātienē, nodrošinot šādu pakalpojumu sniegšanu:

 • dzīvokļu īpašuma pirkuma līgumu slēgšanai, dokumentu pieņemšana un izsniegšana;
 • vienošanās par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības slēgšanai, dokumentu pieņemšana un izsniegšana;
 • zemes pirkuma līgumu slēgšanai dokumentu pieņemšana un izsniegšana;
 • zemes nomas līgumu slēgšanai, dokumentu pieņemšana un izsniegšana;
 • pirkuma līgumu pēc  īpašuma  iegūšanas izsolē slēgšanai, dokumentu pieņemšana un izsniegšana,
 • nostiprinājuma lūgumi jaunās tiesības nostiprināšanai vai ķīlas tiesību dzēšanai, dokumentu pieņemšana un izsniegšana,
 • paziņojumi par ķīlas tiesību dzēšanu, dokumentu pieņemšana un izsniegšana.

Apmeklētāju pieņemšana tiks veikta tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties pa tālruni: 67012696.

Konsultācijas un dokumentu pieņemšana par šādiem pakalpojumiem:

 • Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana notiks pirmdienās pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni: 67012689.
 • Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu (to domājamo daļu), viendzīvokļa māju, neapdzīvojamo telpu, mākslinieku darbnīcu atsavināšana, pārdodot izsolē, apmeklētāju pieņemšana notiks klātienē pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņiem: 67181393, 67012007.
 • Dzīvokļu/viendzīvokļa māju un to domājamo daļu  atsavināšanas ierosināšana, dokumentu noformēšana
 • Paziņojumu par atsavināmā objekta pirmpirkuma tiesību izmantošanu  pieņemšana un noformēšana;
 • Iesniegumu par grozījumu veikšanu Komisijas/Rīgas domes pieņemtajos lēmumos, iesniegumu par lēmumu atcelšanu un iesniegumu par kopīpašuma domājamo daļu precizēšanu sakarā ar objekta pārplānošanu/pārbūvi
 • Dzīvojamā un nedzīvojamā fonda privatizācijas un atsavināšanas nodaļas vadītāja pieņem apmeklētājus pirmdienās, pēc iepriekšēja pieraksta.

Apmeklētāju pieņemšana notiks klātienē pirmdienās pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni: 67181699.

 • Zemes privatizācijas un nomas nodaļa apmeklētājus klātienē pieņems pirmdienās pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni:67181385;
 • Juridiskā konsultācija dzīvokļu īpašumu privatizācijas/atsavināšanas jautājumos iepriekš pierakstoties pa tālruni: 67012641;
 • Pieņemšana pie Komisijas priekšsēdētāja un Komisijas priekšsēdētāja vietnieka pirmdienās tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni: 67012654

Visus  pakalpojumus Komisija arī  turpinās sniegt izmantojot:

Informāciju var iegūt zvanot uz tālruni: 67012654

Darbinieki

Rasma Freimane

Komisijas priekšsēdētāja - Pērses iela 10/12, LV-1011
Rasma.Freimane [at] riga.lv

Normunds Beinarovičs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Pērses iela 10/12, LV-1011
Normunds.Beinarovics [at] riga.lv

Inese Stelboviča

Personāla vadītāja - Pērses iela 10/12, LV-1011
Inese.Stelbovica [at] riga.lv

Elita Kacina

Galvenā speciāliste - eksperte - Pērses iela 10/12, LV-1011
Elita.Kacina [at] riga.lv

Aiva Bērziņa

Izsoļu speciāliste - Pērses iela 10/12, LV-1011
Aiva.Berzina [at] riga.lv

Gints Kārkliņš

Datu bāzu administrators - Pērses iela 10/12, LV-1011
Gints.Karklins [at] riga.lv

Gundega Rozmisa

Iepirkumu speciāliste - Pērses iela 10/12, LV-1011
Gundega.Rozmisa [at] riga.lv