Ielu remontdarbi

2023. gada remontdarbu sezonā Rīgā daudzviet norisinās ievērojami, ikgadēji ielu remontdarbi, kas būtiski ietekmē gan automašīnu un sabiedriskā transporta kustību, gan mikromobilitātes rīku un kājāmgājēju pārvietošanās iespējas.

Vasaras laikā norit ielu asfaltēšana 57 un grants seguma uzlabošana 78 ielās.

Lielākie objekti, kuros šogad tiks pilnībā atjaunots asfalta segums, būs Ulmaņa gatves posms līdz lidostai, Biķernieku iela, Aspazijas bulvāris.


IELU ASFALTĒŠANA 

Rīgā visas vasaras garumā plānots uzlabot 57 ielu brauktuvju segumu. Veicot darbus ar vienlaidus asfalta ieklāšanas tehnoloģiju, kopumā plānots uzlabot segumu vairāk nekā 402 tūkstoš kvadrātmetru platībā.

Vienlaidus asfalta ieklāšanas tehnoloģija paredz nomainīt asfalta virskārtu plašākos posmos, novēršot bojājumus un nodrošinot komfortablu pārvietošanos vairākus gadus pēc tam.

Par remontdarbu veikšanas laikiem un iespējamām satiksmes organizācijas izmaiņām konkrēto ielu posmos informācija tiks sniegta atsevišķi. Remontdarbu saraksts var nedaudz mainīties, ņemot vērā saskaņošanas procesu ar komunikāciju turētājiem, kā arī citus neparedzētus apstākļus.


GRANTS SEGUMA ATJAUNOŠANA

Rīgā visas vasaras garumā plānots uzlabot segumu 78 ielās ar grants segumu. Veicot darbus ar dubultās virsmas apstrādes tehnoloģiju, kopumā plānots uzlabot segumu vairāk nekā 97 tūkstošiem kvadrātmetru platībā.

Grants ielu segumu uzlabo ar dubultās virsmas apstrādes tehnoloģiju. Virsmas apstrādi veic ar bitumena emulsiju un galvenais ieguvums ir putekļu samazināšana un ceļa kvalitātes uzlabošana. Pirms virsmas apstrādes veikšanas norit ielu pamatnes sagatavošana un komunikācijas aku izcelšana brauktuves līmenī, kurai seko bitumena emulsijas ieklāšana.

Par remontdarbu veikšanas laikiem un iespējamām satiksmes organizācijas izmaiņām konkrēto ielu posmos informācija tiks sniegta atsevišķi. Remontdarbu saraksts var nedaudz mainīties, ņemot vērā saskaņošanas procesu ar komunikāciju turētājiem, kā arī citus neparedzētus apstākļus.