Kontakti

np [at] riga.lv

Atrašanās vieta

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539

Personāla nodaļa organizē Centrālās administrācijas darbinieku personāla lietvedību, piedalās piemērotu darbinieku meklēšanā, pretendentu atlasē, sagatavo visu nepieciešamos dokumentus darba tiesisko attiecību nodibināšanai, lēmumu projektus par amatpersonu iecelšanu un atbrīvošanu no amata, kā arī citus dokumentu projektus ar personālu saistītajos jautājumos, plāno un organizē pasākumus personāla apmācības jomā, veic aprēķinus un sagatavo pieprasījumus par atalgojumam, apmācībām un darba koplīguma izpildei nepieciešamo līdzekļu piešķiršanu Centrālās administrācijas darbības nodrošināšanai.

Darbinieki

Evita Mackeviča

Nodaļas vadītāja - Rātslaukums 1, LV-1539, 461.kab.
Evita.Mackevica [at] riga.lv

Inga Kravale

Nodaļas vadītāja vietniece - Rātslaukums 1, LV-1539, 464.kab.
Inga.Kravale [at] riga.lv

Alla Tvorogova

Personāla eksperte - Rātslaukums 1, LV-1539, 462.klab.
Alla.Tvorogova [at] riga.lv

Kristīne Ilstere

Personāla eksperte - Rātslaukums 1, LV-1539, 460.kab.
Kristine.Ilstere [at] riga.lv

Ilze Roze

Personāla eksperte - Rātslaukums 1, LV-1539, 460.kab.
Ilze.Roze [at] riga.lv

Sanita Bārtule

Personāla eksperte - Rātslaukums 1, LV-1539, 459.kab.
Sanita.Bartule [at] riga.lv

Pārsla Kaļāne

Personāla eksperte - Rātslaukums 1, LV-1539, 462.kab.
Parsla.Kalane [at] riga.lv