Дата 18 мая, 2021
Время15.00
Место Онлайн
Rīgas domes sēžu zāle

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala Raunas ielā 50 k-2, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000890540), nodošanu privatizācijai dzīvojamā mājā Raunas ielā 50 k-2, Rīgā, esošo dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai
 2. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - dzīvokļa Krišjāņa Barona ielā 25-16, Rīgā, 5810/12030 domājamo daļu atsavināšanu
 3. Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - izīrēta dzīvokļa Dravnieku ielā 6 k-1-104, Rīgā, atsavināšanu
 4. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Dravnieku ielā 6 k-1-37, Rīgā
 5. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Dravnieku ielā 7-25, Rīgā
 6. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Dravnieku ielā 14-42, Rīgā
 7. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Gardenes ielā 7-21 Rīgā
 8. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Sarkandaugavas ielā 26 k-3-120, Rīgā
 9. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Zentenes ielā 24-16, Rīgā
 10. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Zentenes ielā 39-75, Rīgā
 11. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Andromedas gatvē 7-74, Rīgā
 12. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Dzegužu ielā 1 k-2-13, Rīgā
 13. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Lielupes ielā 1 k-2-2, Rīgā
 14. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Maskavas ielā 285 k-2-48, Rīgā
 15. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Zvaigznāja gatvē 7-44, Rīgā
 16. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Varavīksnes gatvē 20-122, Rīgā
 17. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Džohara Dudajeva gatvē 8-25, Rīgā
 18. Par grozījumiem Rīgas domes 19.01.2010. lēmumā Nr. 831 "Par Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" īstenoto valsts pārvaldes uzdevumu un pašvaldības komercdarbības veikšanai nepieciešamajiem Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, kā arī zemesgabalu piekritību un piederību"
 19. Par grozījumiem ar Rīgas domes 26.05.2009. lēmumu Nr. 5280 "Par valsts pārvaldes funkciju veikšanai izglītības, jaunatnes un sporta nozarē nepieciešamajiem Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamajiem īpašumiem" apstiprinātajā Valsts pārvaldes funkciju veikšanai izglītības, jaunatnes un sporta nozarē nepieciešamo Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu sarakstā
 20. Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Kristapa ielā, Rīgā, Āgenskalna ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000602060), daļas nodošanu valdījumā Rīgas pašvaldības aģentūrai "Rīgas pieminekļu aģentūra"
 21. Par Latvijas valstij SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" personā piederošā nekustamā īpašuma - zemesgabala Riekstu ielā 7, Rīgā (kadastra Nr. 01000770033), 11600/290550 domājamo daļu pieņemšanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
 22. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Ezermalas ielā 18 C, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000840561), atsavināšanu
 23. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Drustu ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01001050476; kadastra apzīmējums 01001050569), atsavināšanu
 24. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Dignājas ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000730435; kadastra apzīmējums 01000730336), atsavināšanu
 25. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) bez adreses, Rīgā (kadastra Nr. 01001270696; kadastra apzīmējums 01001270693), atsavināšanu
 26. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Užavas ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000800696, kadastra apzīmējums 01000800691), atsavināšanu
 27. Par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) bez adreses, Rīgā (kadastra Nr. 01001000082; kadastra apzīmējums 01001000126), atsavināšanu
 28. Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala Krasta ielā 66, Rīgā (kadastra Nr. 01000480193; kadastra apzīmējums 01000480193), atsavināšanu
 29. Par 11.05.2021. noteikto Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu nosacīto cenu apstiprināšanu

Priekšsēdētājs D.Locis