Atkritumi Pilsētā un sabiedrībā Pilsētvide

Rīgas pašvaldība, sadarbojoties ar kustību “Lielā talka”, jau 17. reizi aicina Rīgas iedzīvotājus sakopt savas apkārtnes teritorijas.

Lielā Talka 2024.gadā norisināsies 27. aprīlī, un iedzīvotāji aicināti savas izvēlētās talkošanas vietas Rīgā pieteikt kustības “Lielā talka” mājaslapā www.talkas.lv vai sazināties ar Rīgas pašvaldības Lielās talkas koordinatoriem līdz 22. aprīlim (ieskaitot).

Ja talkošanas vieta tiks pieteikta www.talkas.lv, ar talkas atbildīgajiem sazināsies viens no Rīgas pašvaldības Lielās talkas koordinatoriem un saskaņos sakopjamās teritorijas atrašanās vietu, precizēs īpašuma piederību, prognozējamo atkritumu apjomu un veidu, kā arī precizēs vietu, kur īslaicīgi novietot savāktos atkritumus, lai atkritumu izvedējiem būtu iespējams ērti un ātri tos izvest.

Aicinām talkotājus savāktos atkritumus ievietot izsniegtajos talkas maisos, jo lielās talkas ietvaros paredzēta tikai talkas maisu izvešana!

Talkas maisus bez maksas būs iespējams saņemt 27.aprīlī apstiprinātajā talkošanas vietā pie talkas atbildīgā, vai Daugavpils ielā 31, Rīgā, zvanot Rīgas valstspilsētas pašvaldības Lielās talkas koordinatoriem atbilstoši teritoriālajam sadalījumam šādos laikos:

  • 2., 3., 4., 8., 9., 10., 11., 15., 16., 17., 18., 22., 23., 24., 25.aprīlī no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00
  • 5., 12., 19., 26.aprīlī no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00

Talciniekiem jāņem vērā, ka Rīgas pašvaldība atkritumu izvešanu nodrošinās tikai talkām, kurās tiek sakoptas pašvaldības teritorijas. Piesakot savu talkošanas vietu savlaicīgi un saņemot apstiprinājumu, būs iespējams noorganizēt savlaicīgu atkritumu izvešanu. Ja tiek sakopta privātīpašuma teritorija vai privātīpašumam piegulošā teritorija, par atkritumu izvešanas organizēšanu atbild teritorijas īpašnieks/valdītājs/apsaimniekotājs.

Pēc 22. aprīļa jaunu talkošanas vietu pieteikt nevarēs, bet varēs pieteikties pie talkas atbildīgajiem jau apstiprinātajās talkošanas vietās.

Ja radušies jautājumi vai neskaidrības par Lielās talkas norisi Rīgā, lūgums zvanīt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Lielās talkas koordinatoriem atbilstoši administratīvajai teritorijai pa tālruņiem vai rakstīt uz e-pastu:

Vairāk informācijas par talkošanas vietu pieteikšanu un padomi talkotājiem www.talkas.lv.

 “Lielā talka” ir nevalstiska kustība Latvijā, kas kopš 2008. gada ne tikai katru gadu organizē talkas visā valstī, bet īsteno arī dažādus projektus sabiedrības izglītošanai vides aizsardzības jautājumos.

Informācija par pieteiktajām talkošanas vietām uz 16.04.2024.

 

Austrumi,

Daugavas labais krasts 

Ziemeļi,

Daugavas labais krasts

Pārdaugava,

Daugavas kreisais krasts

KOPĀ
Pieteiktais 25 58 51 134
Apstiprinātas 16 43 31 90
Izskatīšanā 1 0 6 7
Noraidītas 13 8 14 35
Lapas sabērtas kaudzē