Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kanceleja

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvās dabas resursu nodaļa

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kanceleja

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Speciālas atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Rīgas administratīvās teritorijas robežās izsniedz Rīgas domes Zvejniecības licencēšanas komisija. Tās darbību regulē Ministru kabineta 08.09.2009 noteikumi Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu".
Personas iesniegumu un nepieciešamos dokumentus izskata Zvejniecības licencēšanas komisija un pieņem lēmumu licenci izniegt vai atteikt.
Speciālo atļauju jeb licenci komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos var atteikt, ja:
- iesniegtie dokumenti nav precīzi vai ir kļūdaini un pretendents pēc atkārtota pašvaldības rakstiskā pieprasīijuma 10 dienu laikā nav iesniedzis papildu informāciju;
- pretendentam ir nodokļu parāds;
- pašvaldībai nav piejams brīvs zvejas limits konkretājos iekšējos ūdeņos;
- pretendents iepriekšējās atļaujas (licences) darbības periodā gada laikā vairāk nekā divas reizes ir pārkāpis zvejniecību regulējošo normatīvo aktu prasības;
- pretendentam nav derīgas Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtas mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecības vai Latvijas Jūras administrācijas līdz 2017. gada 31. decembrim izsniegtas kuģa kuģošanas spējas apliecības, vai pēc 2018. gada 1. janvāra izsniegtas zvejas laivas reģistrācijas apliecības (ar atzīmi par ikgadējo apskati).
Ja komisijas lēmums ir pozitīvs, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvās dabas resursu nodaļa izsniedz rēķinu valsts nodevas nomaksai.
Pēc nodevas nomaksas Dzīvās dabas resursu nodaļa izsniedz atļauju (licenci).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegumu var iesniegt klātienē vai nosūtīt pa pastu Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam.

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Iesniegums.
  2. Iepriekšējā gada bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķins vai gada ienākumu deklarācija un ienākumu no saimnieciskās darbības aprēķins.
  3. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa par pretendenta nodokļu samaksu, kas izdota ne vēlāk kā mēnesi pirms iesnieguma iesniegšanas atļaujas (licences) saņemšanai.
  4. Zvejas kuģa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa nomas līgums, ja zvejā izmantojamais kuģis vai mazizmēra kuģošanas līdzeklis tiek nomāts (nomas līgums iesniegumam pievienojams opbligāti).
  5. Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecība vai Latvijas Jūras administrācijas līdz 2017. gada 31. decembrim izsniegta kuģa kuģošanas spējas apliecība vai pēc 2018. gada 1. janvāra izsniegta zvejas laivas reģistrācijas apliecība (ar atzīmi par ikgadējo apskati).

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos noteikta valsts nodeva EUR 14,23 apmērā. Apmaksa jāveic pēc pozitīva lēmuma saņemšanas.

  Rekvizīti:
  Saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģ.nr.90011524360
  Adrese: Rātslaukums 1, Rīga , LV-1050
  RD iestāde: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010 PROGRAMMA: ZVEJAS TIESĪBU NOMAS LIMITA PIEŠĶIRŠANA.
  Bankas konts: LV78NDEA0023300005010 Luminor Bank AS,
  Bankas kods: RIKOLV2X

  (Pamatojums - MK 08.09.2009. noteikumi Nr. 1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu" 19.4.punkts).

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Persona ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvās dabas resursu nodaļā un saņem atļauju (licenci), ja lēmums ir pozitīvs, vai saņem komisijas lēmumu par atteikumu.
  Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvās dabas resursu nodaļa pa tālruni informē
  personu par Zvejniecības licencēšanas komisijas lēmumu.

Maksājumi

PozīcijaCena
Valsts nodeva par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā14.23 EUR