Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Stūrmaņu iela 42-9

Īpašuma adrese

Stūrmaņu iela 42-9, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 905 0034

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar vienu istabu, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās ēkas Gaigalas ielā 11, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001010015001), dzīvojamās ēkas Stūrmaņu ielā 42B, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001010015002), viendzīvokļa mājas Stūrmaņu ielā 42A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001010015004), viendzīvokļa mājas Stūrmaņu ielā 42, Rīgā  (kadastra apzīmējums 01001010015007), tajā skaitā ar ēkām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņa (kadastra apzīmējums 01001010015003), šķūņa (kadastra apzīmējums 01001010015005), šķūņa (kadastra apzīmējums 01001010015010) un zemesgabala (kadastra numurs 01001010015)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

34

Izsoles sākumcena

18000,00

Izsoles solis

500,00

Pieteikšanās termiņš

12.07.2022.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +37167012007, +37167181393.