Saskaņā ar Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 30.06.2022. aktu Nr.2795674/0/2022-AKT (reģistrēts ar Nr.DMPK-22-799-akt), neizīrēta Daugavpils ielā 21 k-2-62, Rīgā (kadastra Nr.0100 921 3773), elektroniskā izsole (izsoles sākums – 30.05.2022. plkst.13:00, izsoles noslēgums – 29.06.2022. plkst.13:00) atzīta par nenotikušu.
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Daugavpils iela 41 k-2-62

Īpašuma adrese

Daugavpils iela 41 k-2-62, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 921 3773

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar divām istabām, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Daugavpils ielā 41, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000390031001), daudzdzīvokļu mājas Daugavpils ielā 41 k-2, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000390031002), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000390031)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

34.2

Izsoles sākumcena

27000,00

Izsoles solis

1000,00

Pieteikšanās termiņš

19.06.2022.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +37167012007, +37167181393.