Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Biķernieku ielā 262-11

Īpašuma adrese

Biķernieku iela 262-11, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 926 7254

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar vienu istabu, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošajām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01001232040001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01001232040)

Platība (m2(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

28.5

Izsoles sākumcena

16020,00

Izsoles solis

500,00

Pieteikšanās termiņš

13.02.2022.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +37167012007, +37167181393.