Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Plānotā atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese
Daugavgrīvas iela 67A

Īpašuma adrese

Daugavgrīvas iela 67A, Rīgā

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 063 0204

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 063 0204

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

2562 m2

Izsoles sākumcena

 

Izsoles solis

 

Pieteikšanās termiņš

 

Atsavinātājs

Rīgas domes Īpašuma departaments

Tālrunis: +37125666566+37167026307

E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Izsoles plānotais laiks: 2022. gada 3. ceturksnis

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums

Zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 063 0204) atrodas Pārdaugavā, Dzirciema apkaimē, kvartālā starp Daugavgrīvas ielu, Tvaikoņu ielu, Mazo Ūdens ielu un Zunda kanālu, Rīgas pilsētas daļā ar vidēji attīstītu sabiedriskā transporta tīklu. Zemesgabalam piegulošajās teritorijās dominē rūpnīcu un noliktavu apbūve, netālu atrodas Dzegužkalna parks. Piekļūšana pie zemesgabala ir no Daugavgrīvas ielas puses pa Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Daugavgrīvas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 063 2078), kas visā platībā atrodas ielu teritorijā.

Zemesgabals nav apbūvēts, no trim pusēm norobežots ar piegulošo zemesgabalu žogiem, zemesgabalā aug atsevišķi koki.

Zemesgabals nav iznomāts.

Zemesgabala izmantošana

Līdz jaunā Rīgas teritorijas plānojuma īstenošanas uzsākšanai ir piemērojami Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas nosaka zemesgabala atrašanos jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J).

Maksimālais apbūves stāvu skaits – 3 stāvi.

Iepriekšējās izsoles sākumcena: 61 040 EUR (23,83 EUR/m²)