Finanšu departamenta ēka

 

Darba laiks:

Pirmdiena 8.30-17.00
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
8.15-17.00
Piektdiena 8.15-16.00

Finanšu departamenta direktors U.Rakstiņš apmeklētājus pieņem mēneša pirmajā pirmdienā no plkst. 15.00 līdz 17.00 (iepriekš piesakoties pa tālruni: 67026133) Kungu ielā 7/9, 217. kabinetā 2. stāvā.

Pamatfunkcijas:

  • pašvaldības finanšu politikas izstrādāšana, organizēšana un koordinēšana;
  • pašvaldības finanšu resursu plānošana un vadība;
  • pašvaldības budžeta (un tā grozījumu) projektu sagatavošana un budžeta izpildes kontrole;
  • pašvaldības administrācijas vienotās sistēmas metodiskās vadības darba samaksas, finanšu vadības un uzskaites jomās nodrošināšana.

Vispārīgā datu aizsardzības regula
Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Rīgas domes Finanšu departaments (turpmāk – Departaments) ir personas datu apstrādes Pārzinis. Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas pilsētas pašvaldībā ir Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs.

Personas datu apstrādes pārzinis: Rīgas domes Finanšu departaments. Adrese: Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67105317, elektroniskā pasta adrese: fd@riga.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Personas informēšana par datu apstrādi

Fiziskas personas dati Departamentā tiek apstrādāti tiesību aktos Pārzinim noteikto funkciju:

pakalpojumu:

  • Elektroniska kvīts nosūtīšana par ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē  
  • Rēķinu iesniegšana 

vai pienākumu:

 izpilde.

Personai kā datu subjektam ir tiesības:

  1. Pieprasīt Pārzinim piekļūt datu subjekta apstrādātajiem personas datiem;
  2. iesniedzot pamatojumu, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu;
  3. Likumā noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
  4. Iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā). Sūdzības iesniedzējs apņemas informēt citas personas, kuru dati var tikt apstrādāti izskatot sūdzību.