Дата 18 мая, 2022
Время14.00
Место Зал заседаний Рижской думы

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par grozījumu Rīgas domes 29.05.2020. lēmumā Nr. 343 "Par atbrīvošanu no maksas par transporta būvju izmantošanu Rīgas ielu sarkano līniju robežās projekta "Bolderājas pretplūdu pasākumi" īstenošanas laikā"
 2. Par atbrīvošanu no maksas par transporta būvju izmantošanu Rīgas ielu sarkano līniju robežās projekta "Tramvaju sliežu ceļu pārbūve, veidojot sabiedriskā transporta joslu Slokas ielā, posmā no krustojuma ar Jūrmalas gatvi līdz krustojumam ar Kalnciema ielu (ieskaitot krustojumu), zemās grīdas tramvaja projekta ietvaros" īstenošanas laikā
 3. Par grozījumiem Rīgas domes 14.12.2010. lēmumā Nr. 2324 "Par valsts pārvaldes funkciju veikšanai vides nozarē nepieciešamo Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu saraksta Nr. 3 (ūdens teritorijas un tām piegulošās teritorijas) apstiprināšanu, kā arī zemesgabalu piekritību un piederību"
 4. Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu un Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs"
 5. Par Latvijas valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Gustava Zemgala gatvē 80-150A, Rīgā (kadastra Nr. 01009270325), pārņemšanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
 6. Par reālservitūta - ceļa servitūta - nodibināšanu uz Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kanāla ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01001282071), par labu nekustamajiem īpašumiem Kanāla ielā 19, Rīgā (kadastra Nr. 01001280068), Kanāla ielā 20A, Rīgā (kadastra Nr. 01001280213), un Kanāla ielā 20B, Rīgā (kadastra Nr. 01001280067)
 7. Par zemesgabalu piekritību un piederību
 8. Par ierobežojumiem attiecībā uz zemesgabalu, kurus bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki ir tiesīgi izvēlēties un saņemt īpašumā no Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda, skaitu
 9. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Sīpolu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000732060), atsavināšanu
 10. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Bajāru ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000890558; kadastra apzīmējums 01000890557), atsavināšanu
 11. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Bajāru ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000890558; kadastra apzīmējums 01000890557), atsavināšanu
 12. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala Vienības gatvē 72, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000530124), 1/2 domājamās daļas atsavināšanu
 13. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta Rumbas ielā 83, Rīgā (kadastra Nr. 01001250831), privatizācijas projekta apstiprināšanu
 14. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala Ozolciema ielā 16 k-6, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001072153), nodošanu privatizācijai dzīvojamā mājā Ozolciema ielā 16 k-6, Rīgā, esošo dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai
 15. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001110160), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Kalngales ielā 1, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem
 16. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala Valguma ielā 33, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000490066), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Valguma ielā 35, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem
 17. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala Zandartu ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001110560), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Baltāsbaznīcas ielā 33A, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem
 18. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000700132), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Vaidavas ielā 2 k-4, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem
 19. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala Anniņmuižas bulvārī 50, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001170123), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Anniņmuižas bulvārī 50, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem
 20. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001170328), nodošanu privatizācijai dzīvojamā mājā Anniņmuižas bulvārī 52, Rīgā, esošo dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai
 21. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala Mērsraga ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000560261), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Mērsraga ielā 1, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem
 22. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala Dagmāras ielā 4A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000660284), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Dagmāras ielā 4, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem
 23. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Gregora ielā 4-37, Rīgā
 24. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Stirnu ielā 36-14, Rīgā
 25. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašuma Āzenes ielā 2-2, Rīgā, 1530/6940 domājamām daļām
 26. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Ropažu ielā 76-35, Rīgā
 27. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Maskavas ielā 250 k-11-63, Rīgā
 28. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Kalnciema ielā 101-28, Rīgā
 29. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Plēksnes ielā 16-19, Rīgā
 30. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Maskavas ielā 273 k-4-104, Rīgā
 31. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Zemes ielā 5-33, Rīgā
 32. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Melnsila ielā 9-20, Rīgā, atsavināšanu
 33. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Mazajā Piena ielā 4-1, Rīgā, atsavināšanu
 34. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Salacas ielā 7-10, Rīgā, atsavināšanu
 35. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Daugavgrīvas šosejā 1B-13, Rīgā, atsavināšanu
 36. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Ropažu ielā 93-4, Rīgā, atsavināšanu
 37. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma - neapdzīvojamās telpas Krišjāņa Barona ielā 60D-6, Rīgā, atsavināšanu
 38. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma - neapdzīvojamās telpas Zvaigžņu ielā 31-15, Rīgā, atsavināšanu
 39. Par ziedojumu vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai 
 40. Par Maskavas dārza pārdēvēšanu par Latgales parku
 41. Par termiņa pagarinājumu atļaujas izsniegšanai vai atteikumam izsniegt atļauju totalizatora likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Nīcgales ielā 2A, Rīgā
 42. Zāliena kopšanas saistošie noteikumi projekta "Pilsētas pļavas" ietvaros
 43. Par grozījumu Rīgas domes 04.04.2022. lēmumā Nr.1414 "Par pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesā"
 44. Par Rīgas domes 07.07.2021. lēmuma Nr. 722 "Par atļauju Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" dāvināt" (RD-21-979-lp) pieņemšanas gaitas izvērtēšanu
  Sēdes slēgtā daļa
 45. Par nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu

Domes priekšsēdētājs    M.Staķis