Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas konkurss
Atkritumu tvertne
Jaunatnes līdzdalības balva