Koki rudenī

Rudens nenoliedzami ir gada krāsainākais laiks, kad visus priecē košās koku un krūmu lapas. Tomēr prieku tās nesagādā tiem, kuri, savākuši lapu kalnus savā sētā, nezina, kur šo skaistumu likt. 

Kam jāvāc lapas?

Vai lapas drīkst atstāt nesavāktas, ja tās slinkums sagrābt? Atbilde uz šo jautājumu ir viennozīmīgi “nē”. Rīgas teritorijas kopšanas noteikumi paredz, ka pilsētā nav pieļaujama atkritumu (tajā skaitā bioloģiski noārdāmo – nokritušo koku lapu un zaru) uzkrāšanās. Līdz ar to lapas ir jāsavāc. Rīgas parkos un dārzos un pašvaldībai piekritīgajās teritorijās lapas vāc pašvaldības institūcijas, savukārt ietvju, celiņu un privātmāju rūpe ir apsaimniekotāju vai īpašnieku rokās.

Ja būsi slinks un lapas atstāsti, kur tās nokritušas, tad par to vari saņemt brīdinājumu vai pat naudas sodu (fiziskajai personai — no četrpadsmit līdz divsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no piecdesmit līdz piecsimt sešdesmit naudas soda vienībām).

Dedzināt aizliegts

Ja lapu nav ļoti daudz, tās drīkst likt maisā un ievietot tuvējā atkritumu konteinerā, bet tas nebūs variants, ja esat nogrābuši ļoti lielu teritoriju.

Dedzināt lapas pilsētas teritorijā stingri aizliegts, pat ja jums šķiet, ka ievērojat visas piesardzības normas. Par šādu rīcību var ātri vien saņemt sodu.  Pilsētas normatīvajos aktos kritušās lapas tiek pielīdzinātas sadzīves atkritumiem un tās dedzināt ir aizliegts.

Par ugunskura iedegšanu tam neparedzētā vietā draud naudas sods no 70 līdz 1000 eiro apmērā, juridiskām personām pat līdz 2800 eiro. 

Arī uz mežu vest nedrīkst

Izrādās visai bieži kādam ienāk prātā savas lapas aizvest arī uz tuvāko mežu, un reizēm pat atstāt tur ar visu maisu. Pat ja mežā tiek izbērtas tikai lapas, tas skaitās meža piesārņojums un par to var pat saņemt naudas sodu.

Sods par meža piesārņošanu fiziskām personām ir no 70 līdz 1000 eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no 250 līdz 2800 eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.

Pašvaldība palīdz izvest lapas bez maksas

Tomēr pilsētas mērķis nav sodīt tās iedzīvotājus, bet gan vērst uzmanību uz rūpēm par apkārtējo vidi. Jau deviņus gadus, arī šoruden, pašvaldība plāno noteikt vairākas vietas pilsētā, kur tuvākajās nedēļas nogalēs privātpersonas varēs nodot savāktās kritušās lapas.

Savāktās lapas par pašvaldības līdzekļiem tiks nogādātas uz biomasas pārstrādes vietu “Getliņu” atkritumu poligonā. Lapu iekraušanu atkritumu izvedēja transporta līdzeklī iedzīvotājiem jāveic saviem spēkiem. Svarīgi ir tas, ka lapām nedrīkst būt citu sadzīves atkritumu piemaisījumu.
Vairāku gadu pieredze rāda, ka rīdzinieku atsaucība ir liela un lapu savākšanas punkti tiek aktīvi izmantoti. Ik gadu vidēji tiek izvestas apmēram 100 tonnas kritušo lapu.