Kārtējās domes sēdes darba kārtība ar lēmumprojektiem pieejama dokumentu pārvaldības sistēmā eportfelis.riga.lv.

Lai iegūtu piekļuvi vietnei ePortfelis nepieciešams  aizpildīt pielikumā esošo anketu, parakstīt, ieskenēt un nosūtīt uz epastu riga@riga.lv, kā arī anketas oriģinālu nosūtīt pa pastu uz adresi Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539. Aicinām to darīt savlaicīgi, jo pieejas nodrošināšana ePortfelim aizņem zināmu laiku.