Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Telpas kopā ar zemi
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departaments
Adrese
Lidoņu iela 27 k-2

Objekta adrese

Lidoņu iela 27 k-2, Rīgā, LV-1055

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

0100 067 0047

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 067 0047 001

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Apģērbu labošanas un šūšanas darbnīca.

Iznomājamā platība (norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

Telpa Nr.1 ar platību 28,10 m2

 

Izsoles nodrošinājums

nav

Drošības nauda

nav

Izsoles sākumcena

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

54,28 EUR mēnesī (neieskaitot PVN).

Izsoles solis

0,10 EUR/m2

Iznomāšanas termiņš

6 (seši) gadi

Apakšnomas iespējas

nav

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Rakstiska izsole (pieteikumu atvēršana) notiks 2022.gada 25.maijā, plkst.10.00, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, 378.telpā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, 2. stāvā (darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 17:00) līdz 20­­­22.gada 24.maijam, plkst.17:00.

Iznomātājs

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība

Objekta apskate

Kultūras centrs “Iļģuciems”, Juris Riekstiņš, tālrunis +37167105511.

Papildu informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

https://kulturasapvieniba.riga.lv/