Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Vēja iela 18-4

Īpašuma adrese

Vēja iela 18-4, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 926 8784

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar divām istabām, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošajām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000530052001), tajā skaitā ar māju funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņa (kadastra apzīmējums 01000530052003), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000530052004), un zemesgabala (kadastra Nr. 01000530052)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

31.7

Izsoles sākumcena

21000,00

Izsoles solis

1000,00

Pieteikšanās termiņš

06.03.2022.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +37167012007, +37167181393.