Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Matīsa iela 52D-17A

Īpašuma adrese

Matīsa iela 52D-17A, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 921 9088

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar vienu istabu, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Matīsa ielā 52A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000330112001), daudzdzīvokļu mājas Matīsa ielā 52D, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000330112002), garāžas Matīsa ielā 52A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000330112005), tajā skaitā ar ēkām funkcionāli saistītās būves – šķūņa (kadastra apzīmējums 01000330112003), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000330112).

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

24

Izsoles sākumcena

21200,00

Izsoles solis

1000,00

Pieteikšanās termiņš

18.07.2022.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +37167012007, +37167181393.